Úvod

Tato aplikace je určena k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch.


Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí.

Podrobné instrukce pro práci s aplikací jsou uvedeny v návodu.