Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologický výzkum na soutoku Dyje, Kyjovky a Moravy

 

Pavel Havlíček, Eva Břízová, Jan Hošek, Tamara Sidorinová

Zprávy o geologických výzkumech 49, 2016, str. 225–232
Mapové listy: Břeclav (34-23)

Celý článek (PDF, 2.41 MB)

Elektronicky publikováno: 30 září 2016

Uložit ve formátu RIS