Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Spodněpermské jezerní vápence západní části podkrkonošské pánve, Tatobity (rotliegend)

 

Marcela Stárková, Pavel Čáp

Zprávy o geologických výzkumech 50, 2017, str. 137–140

Celý článek (PDF, 5.63 MB)

Elektronicky publikováno: 29 červen 2017

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Blecha, M. - Martínek, K. - Drábková, J. - Hladíková, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. (1997): Změny prostředí karbonu a permu a jejich dopad na společenstva organismů ve fosiliferních obzorech podkrkonošské pánve. Závěrečná zpráva projektu GAČR 205/94/0692, 177 s. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Flügel, E. (2004): Microfacies of Carbonate rocks. Analysis, Interpeetation and Application. - 976 str. Springer, Berlin, Heidelberg, New York.

Fritsch, A. (1901): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. IV/3. - F. Řivnáč, 63-101. Prag.

Čáp, P. (2010): Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009, 31-33.

Čech, S., ed. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-342 Rovensko pod Troskami. - 176 str. Čes. geol. služba. Praha.

Owocki, K. - Niedźwiedzki, G. - Sennikov, A. G. - Golubev, V. K. - Janiszewska, K. - Sulej, T. (2012): Upper Permian vertebrate coprolites from Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian regional stage, Russian Platform. - Palaios, 27, 867-877.View article

Rapprich, V., ed. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-324 Turnov. - 176 str. Čes. geol. služba. Praha.

Štamberg, S. (2012): Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011, 149-150.

Štamberg, S. (2013): Knowledge of the Carboniferous and Permian actinopterygian fishes of the Bohemian Massif - 100 years after Antonín Frič. - Acta Mus. Nat. Prague, Ser. B, Historia Natur. 69(3-4), 159-181.View article

Štamberg, S. (2014): Fossiliferous Early Permian horizons of the Krkonoše Piedmont Basin and the Boskovice Graben (Bohemian Massif) in view of the occurrence of actinopterygians. - Paläont., Strat., Faz. (22), Freiberg. Forsch., C 548, 45-60.

Štamberg, S. - Zajíc, J. (2008): Carboniferous and Permian faunas and their occurrence in the limnic basins of the Czech Republic. - Muz. vých. Čech v Hradci Králové, 1-224. Hradec Králové.

Zajíc, J. (2014): The Permian fauna of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif, Central Europe). - Sbor. Nár. Muz. v Praze, Ř. B - Přír. Vědy.