Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Ferocolumbit z frakcionovaného P-bohatého turmalinického leukogranitu z vyderského plutonu na Šumavě

 

Vladimír Žáček, Radek Škoda

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 3–9
Mapové listy: Kvilda (32-11)

Celý článek (PDF, 2.22 MB)

Elektronicky publikováno: 21 prosinec 2018

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Breiter, K. - Scharbert, S. (1995): The Homolka magmatic centre: an example of late Variscan ore-bearing magmatism in the Southbohemian Batholith (southern Bohemia, northern Austria). - Jb. Geol. Bundesanst. 138, 9-25.

Breiter, K. - Scharbert, S. (1998): Latest Intrusions of the Eisgarn Pluton (South Bohemia - Northern Waldviertel). - Jb. Geol. Bundesanst. 141, 25-37.

Breiter, K. - Škoda, R. - Uher, P. (2007): Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic. - Mineral. Petrol. 91, 225-248.View article

Černý, P. (1989): Characteristics of pegmatite deposits of tantalum. In: Lanthanides, Tantalum and Niobium, 195-239. - Springer, Berlin, Heidelberg.View article

Čopjaková, R. - Škoda, R. - Galiová, M. V. - Novák, M. - Cempírek, J. (2015): Sc-and REE-rich tourmaline replaced by Sc-rich REE-bearing epidote-group mineral from the mixed (NYF+ LCT) Kracovice pegmatite (Moldanubian Zone, Czech Republic). - Amer. Mineralogist 100 (7), 1434-1451.View article

Hönig, S. - Čopjaková, R. - Škoda, R. - Novák, M. - Dolejš, D. - Leichmann, J. - Galiová, M. V. (2014): Garnet as a major carrier of the Y and REE in the granitic rocks: An example from the layered anorogenic granite in the Brno Batholith, Czech Republic. - Amer. Mineralogist 99(10), 1922-1941.

Klečka, M. - Vaňková, V. (1988): Geochemistry of felsic dykes from the vicinity of Lásenice near Jindřichův Hradec (South Bohemia) and their relation to Sn-W mineralization. - Čas. Mineral. Geol. 33, 225-250.

Klomínský, J. - Jarchovský, T. - Rajpoot, G. S. (2010): Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif. - Čes. geol. služba. Praha.

Klomínský, J. - Jarchovský, T. - Rajpoot, G. S. (2016): Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif. Data supplement. - Čes. geol. služba. Praha.

Merlet, C. (1994): An Accurate Computer Correction Program for Quantitative Electron Probe Microanalysis. - Microchim. Acta 114/115, 363-376.View article

Novák, M. (2005): Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. - Acta Mus. Mor. 90, 3-74. Brno.

Poňavič, M. - Buda, J. - Franěk, J. - Kříbek, B. - Mrázová, Š. - Rambousek, P. - Sidorinová, T. - Vrána, S. (2018): Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin, WP3 - mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin, účelové mapy kritických surovin, 1 : 200 000, list 32 České Budějovice, vysvětlující text, 17 str. - MS Čes. geol. služba. Praha.

René, M. - Škoda, R. (2011): Nb-Ta-Ti oxides fractionation in rare-metal granites: Krásno-Horní Slavkov ore district, Czech Republic. Czech Republic. - Mineral. Petrol. 103, 37-48.

Šrein, V. - Litochleb, J. - Šreinová, B. - Šťastná, M. - Kolman, B. - Velebil, D. - Kryák, K. (2008): Zlatonosná mineralizace z okolí Horské Kvildy na Šumavě. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16/2, 153-176.

Vrána, S. (1999): Dyke swarm of highly evolved felsitic granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton. - Bull. Czech Geol. Surv. 74, 67-74.

Žáček, V. (2018): Radioaktivita a zonálnost v granitových plutonech weinsberského typu: indikátor diferenciace vyderského a prášilského plutonu (moldanubický batolit, Šumava). - Zpr. geol. Výzk. 51, 1, 35-41.

Žáček, V. - Babůrek, J. (2007): Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě. In: Breiter, K., ed.: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007, 89-90. - Čes. geol. společ. Praha.

Žáček, V. - Sulovský, P. (2005): The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic. - J. Czech Geol. Soc. 50, 3-4, 107-118.