Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologie, petrologie a stáří pohřbených vulkanických těles v prostoru Dolů Nástup Tušimice

 

Tomáš Novotný, Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 35–43
Mapové listy: Chomutov (02-33)

Celý článek (PDF, 10.25 MB)

Elektronicky publikováno: 15 duben 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Balogh, K. (1985): K/Ar Dating of Neogene Volcanic Activity in Hungary: Experimental Technique, Experiences and Methods of Chronologic Studies. - ATOMKI Rep. D/1, 277-288.

Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Henderson, P., ed.: Rare Earth Element Geochemistry, 63-114. - Dev. Geochemistry. Elsevier, Amsterdam-New York.View article

Brus, Z. - Hurník, S. (1984): Explozivní vulkanické struktury v severočeské hnědouhelné pánvi. - Čas. Mineral. Geol. 29 (3), 255-269.

Dempírová, L. - Šikl, J. - Kašičková, R. - Zoulková, V. - Kříbek, B. (2010): Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009, 326-330.

Domácí, L. (1975): Litostratigrafie třetihorních sedimentů v hnědouhelné severočeské pánvi. - Acta Univ. Carol., Geol. 1, 75-80.

Elznic, A. - Čadková, Z. - Dušek, P. (1998): Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve. - Sbor. geol. Věd, Geol. 48, 19 - 46.

Holub, F. V. - Rapprich, V. - Erban, V. - Pécskay, Z. - Mlčoch, B. - Míková, J. (2010): Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif). - J. Geosci. 55(3), 251-278.

Le Maitre, R. W., ed. - Streckeisen, A. - Zanettin, B. - Le Bas, M.J. - Bonin, B. - Bateman, P. - Bellieni, G. - Dudek, A. - Efremova, S. - Keller, J. - Lameyre, J. - Sabine, P.A. - Schmid, R. - Sorensen, H. - Wooley, A.R. (2002): Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. - 1-193. 2nd Edi., Cambridge Univ. Press, Cambridge-New York. View article

Mach, K. (2017): Libouš diatreme, and its paleoenvironmental and paleoclimatic research potential. - Basalt 2017, Abstracts & excursion guides. - Czech Geol. Survey. Prague.

Mach, K. - Žák, K. - Teodoridis, V. - Kvaček, Z. (2017): Consequence of Lower Miocene CO2 degassing on geological and paleoenviromental settings of the Ahníkov/Merkur Mine paleontological locality (Most Basin, Czech Republic). - N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 285/3, 235-266.View article

Marek, J. (1988): Závěrečná zpráva o výsledku inženýrskogeologických mapovacích prací v prostoru Prunéřov - Chomutov (unpublished report). - MS Stav. geol., s. p. Praha. Archiv OMG SD, a.s.

Odin, G. S. (1982): Numerical dating in stratigraphy. - 1-1040. John Wiley and Sons, New York.

Pearce, J. A. (1996): A user’s guide to basalt discrimination diagrams. In: Wyman, D. A., ed.: Trace element geochemistry of volcanic rocks: Applications for massive sulphide exploration. - Geol. Assoc. Canada, Short Course Notes 12, 79-113.

Rajchl, M. - Uličný, D. - Grygar, R. - Mach, K. (2009): Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe). - Basin Res. 21, 269-294.View article

Rapprich, V. - Holub, F. V. (2008): Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhost’Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic). - Geol. Quarter. 52(3), 253-268.

Steiger, R. H. - Jäger, E. (1977): Subcommission on geochronology: convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. - Earth Planet. Sci. Lett. 36, 359-362.

Sun, S. S. - McDonough, W. F. (1989): Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts; implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A. D. - Norry, M. J., ed.: Magmatism in the ocean basins. - Geol. Soc. London Spec. Publ. 42, 313-345.

Walther, D. - Breitkreuz, C. - Rapprich, V. - Kochergina, Y. V. - Chlupáčová, M. - Lapp, M. - Stanek, K. - Magna, T. (2016): The Late Carboniferous Schönfeld-Altenberg Depression on the NW margin of the Bohemian Massif (Germany/Czech Republic): volcano-sedimentary and magmatic evolution. - J. Geosci. 61, 371-393.View article

Wedepohl, K. H. - Baumann, A. (1999): Central European Cenozoic plume volcanism with OIB characteristics and indications of a lower mantle source. - Contr. Mineral. Petrol. 136, 225-239.

Wilson, M. - Downes, H. (2006): Tertiary-Quaternary intra-plate magmatism in Europe and its relationship to mantle dynamics. In: Gee, D. G. - Stephenson, R. A., ed.: European lithosphere dynamics. - Geol. Soc. London, Mem. 32, 147-166.View article