Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález kenozoické bazanitové žíly u Dvora Králové nad Labem

 

Vladislav Rapprich, Daniel Smutek

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 21–26
Mapové listy: Dvůr Králové (03-44)

Celý článek (PDF, 3.51 MB)

Elektronicky publikováno: 7 březen 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Cajz, V. - Rapprich, V. - Schnabl, P. - Pécskay, Z. (2009): Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 9-14.

Doubek, J. (1924): Vyvřeliny od labské přehrady v lese Království u Král. Dvora. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 4, 371-396.

Kopecký, L. (1988): Mladý vulkanismus Českého masivu (IV). - Geol. Hydrometalurg. Uranu 12(2), 3-56.

Kopecký, L. (2010): České středohoří Mts. and Ambient Young Alkaline Volcanic Complexes in the Ohře Rift, Czech Republic: Volcanology, Petrology and Rift Evolution. - 188 str. Czech Geol. Survey. Prague.

Králík, F. - Vejlupek, M. (1988): Geologická mapa ČSR 1 : 50 000, list 03-44 Dvůr Králové nad Labem. - Ústř. úst. geol. Praha.

Pacák, O. (1956): Čedičové magmatity v královédvorském úvalu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 23(2), 7-78.

Rapprich, V. - Cajz, V. - Košťák, M. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T. - Raška, P. - Radoň, M. (2007): Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: a case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation. - J. Geosci. 52, 169-180.

Tásler, R., ed. (1968): Geologie vrtu Pe-1 v Prosečném (Podkrkonoší). - MS Čes. geol. služba. Praha.

Tásler, R., ed. (1984): Vrt Hk-1, Horní Kalná (závěrečná zpráva). - MS Čes. geol. služba. Praha.

Ulrych, J. - Povondra, P. - Pivec, E. - Rutšek, J. - Bendl, J. - Bilik, I. (1996): Alkaline ultramafic sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia: petrological and geochemical constraints. - Acta Univ. Carol., Geol. 40, 53-79.

Ulrych, J. - Adamovič, J. - Krmíček, L. - Ackerman, L. - Balogh, K. (2014): Revision of Scheumann’s classification of melilitic lamprophyres and related melilitic rocks in light of new analytical data. - J. Geosci. 59, 3-22.View article