Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Cysty dinoflagelát svrchního barremu až spodního aptu v tmavých pelitech jižního okraje lomu Kotouč u Štramberka (slezská jednotka, Západní Karpaty)

 

Eliška Jurková, Petr Skupien

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 27–33
Mapové listy: Nový Jičín (25-21)

Celý článek (PDF, 7.16 MB)

Elektronicky publikováno: 7 březen 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Eliáš, M. (1996): Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996, 72-73.

Matějka, A. - Roth, Z. (1955): Předběžná zpráva o geologickém mapování okolí Štramberka. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1955, 110-113.

Marek, F. et al. (1969): Závěrečná zpráva o výpočtu zásob vápenců na ložisku Štramberk. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Menčík, E. - Adamová, M. - Dvořák, J. - Dudek, A. - Jetel, J. - Jurková, A. - Hanzlíková, E. - Houša, V. - Peslová, H. - Rybářová, L. - Šmíd, B. - Šebesta, J. - Tyráček, J. - Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - 304 str. Ústř. úst. geol. Praha.

Menčík, E. - Tyráček, J. (1985): Přehledná geologická mapa Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústř. úst. geol. Praha.

Roth, Z. (1962): Geologie vápencových útesů u Štramberka na Moravě a její vztahy k okolí. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Skupien, P. (1997): Inventory of Barremian-Albian dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic). - Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. ? TU, Ř. horn. -geol., Spec. Č., 34-42.

Skupien, P. (2003): Souhrn palynologických výsledků z výzkumu nižší části slezské jednotky (český úsek vnějších Západních Karpat). - Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. ? TU, Ř. horn.-geol., Monogr. 8, 107-116.

Skupien, P. - Vašíček, Z. (2002): Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian basin (Outer Western Carpathians). - Geol. carpath. 53, 3, 179-189. Bratislava.

Tyson, R. V. (1993): Palynofacies analysis. In: Jenkins, D. G., ed.: Applied micropaleontology. - Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, The Netherlands, 153-191.View article