Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález vulkanoklastik na lokalitě Obora u Boskovic (letovické souvrství, boskovická brázda)

 

Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, Karel Martínek

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 53–61
Mapové listy: Boskovice (24-14)

Celý článek (PDF, 3.98 MB)

Elektronicky publikováno: 15 duben 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Dostál, O. (2003): Zástupci čeledi discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 2002 10, 40-43.

Dostál, O. (2004): Paleontologie lokality Obora. - Acta Mus. Morav., Sci. geol. 89, 189-221.

Dostál, O. - Prokop, J. (2009): New fossil insects (Diaphanopterodea: Martynoviidae) from the Lower Permian of the Boskovice Basin, southern Moravia. - Geobios 42, 495-502.View article

Dvořák, J. (1999): Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava). - Čas. Slez. Muz., Vědy přír. 48(1), 91-93.

Gorton, M.W. - Schandl, E.S. (2000): From continents to island arcs: A geochemical index of tectonic setting for Arc-related and within-plate felsic to intermediate volcanic rocks. - Can. Mineral. 38(5), 1065-1073.View article

Havlena, V. - Špinar, Z. (1961): Zpráva o paleontologicko-stratigrafickém výzkumu okolí Jabloňan u Skalice n. Svitavou. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1959 43, 70.

Holub, V. - Kozur, H. (1981): Revision einiger Conchostracen-Faunen des Rotliegenden und biostratigraphische Auswertung der Conchostracen Rotliegenden. - Geol.-paläont. Mitt. 11, 39-94.

Houzar, S. - Hršelová, P. - Gilíková, H. - Buriánek, D. - Nehyba, S. (2017): Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy. Část 2. Geologie a petrografie. - Acta Mus. Morav., Sci. geol. 102, 3-65.

Hrdličková, K., ed. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. - 265 str. MS Čes. geol. služba. Praha.

Huff, W. D. (2016): K-bentonites: A review. - Amer. Mineralogist 101(1), 43-70.View article

Christidis, G. E. - Huff, W. D. (2009): Geological aspects and genesis of bentonites. - Elements 5(2), 93-98.View article

Ivanov, M. (2003): Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě. - Acta Mus. Morav., Sci. geol. 88, 3-112.

Jaroš, J. - Malý, L. (2001): Boskovická brázda. In: Pešek, J., ed.: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky, 208-223. - Čes. geol. úst. Praha.

Jirásek, J. - Hýlová, L. - Sivek, M. - Jureczka, J. - Martínek, K. - Sýkorová, I. - Schmitz, M. (2013): The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic). - Int. J. Earth Sci. 102, 989-1006.

Jirásek, J. - Matýsek, M. - Sivek, M. (2017): Albitizovaný vulkanoklastický komplex z Padochova u Oslavan (boskovická brázda). - Geosci. Res. Rep. 50(1), 39-44.

Krmíček, L. - Přichystal, A. - Šešulka, V. (2010): Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského „melafyru“ na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009 43, 229-232.

Kukalová, J. (1960): New Palaeodictyoptera (Insecta) of the Carboniferous and Permian of Czechoslovakia. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. paleont. 25, 239-251.

Kukalová, J. (1963): Permian insects of Moravia: Part I - Miomoptera. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 1, 7-52.

Kukalová, J. (1964): Review of the Calvertiellidae, with description of a new genus from Permian strata of Moravia (Palaeodictyoptera). - Psyche 71, 153-168. View article

Kukalová, J. (1965): Permian Protelytroptera, Coleoptera and Protorthoptera (Insecta) of Moravia. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 6, 61-98.

Kukalová, J. (1969): On the systematic position of the supposed Permian beetles Tshecardocoleidae, with a description of a new collection from Moravia. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 11, 139-162.

Kukalová-Peck, J. (1972): Unusual structures in the Paleozoic insect orders Megasecoptera and Palaeodictyoptera with a description of a new family. - Psyche, J. Entomol. 79, 243-269.

Kukalová-Peck, J. (1974): Woing-folding in the Paleozoic insect order Diaphanopterodea (Paleoptera), with a description of new representatives of the family Elmoidae. - Psyche, J. Entomol. 81, 315-333.

Martens, T. (1982): Zur Taxonomie und Biostratigraphie neuer Conchostraken-Funde (Phyllopoda) aus dem Permokarbon und der Trias von Mitteleuropa. - Freiberg. Forsch. R. C 375, 49-82.

McDonough, W. F. - Sun, S.-s. (1995): The Composition of the Earth. - Chem. Geol. 120(3-4), 223-253.View article

Middlemost, E. A. K. (1994): Naming materials in magma/igneous rock system. - Earth Sci. Rev. 37(3-4), 215-224.View article

Mikuláš, R. - Martínek, K. (2006): Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic). - Bull. Geosci. 81(1), 81-91.View article

Mísař, Z. (1995): VIII.C.1 - Allochthonous Units: Stratigraphy. In: Dallmeyer, R. D. - Franke, F. - Weber, K., ed.: Pre-Permian geology of Central and Eastern Europe, 521-529. - Springer Verlag, Berlin.View article

Mrázek, I. - Rejl, L. (1979): Jaspisy a acháty širšího okolí Moravské Třebové. - Geol. Průzk. 21(7), 218-220.

Ondráček, J. (2012): Permský vulkanismus v boskovické brázdě a na jejím styku s orlickou pánví. Bakalářská práce. - MS Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Opluštil, S. - Jirásek, J. - Schmitz, M. - Matýsek, D. (2017): Biotic changes around radioisotopically constrained Carboniferous-Permian boundary in the boskovice Basin (Czech Republic). - Bull. Geosci. 92(1), 95-122.View article

Opluštil, S. - Schmitz, M. - Kachlík, V. - Štamberg, S. (2016): Re-assessment of lithostratigraphy, biostratigraphy, and volcanic activity of the Late Paleozoic Intra-Sudetic, Krkonoše-Piedmont and Mnichovo Hradiště basins (Czech Republic) based on new U-Pb CA-ID-TIMS ages. - Bull. Geosci. 91(2), 399-432.View article

Pearce, J. A. (1996): A user’s guide to basalt discrimination diagrams. In: Wyman, D. A., ed.: Trace element geochemistry of volcanic rocks: Applications for massive sulphide exploration, 79-113. - Geol. Assoc. Canada, Short Course Notes 12, Winnipeg.

Pointon, M. A. - Chew, D. M. - Delcambre, B. - Sevastopulo, G. D. (2018): Biotic changes around radioisotopically constrained Carboniferous-Permian boundary in the boskovice Basin (Czech Republic). - Geol. Belg. 21(1, 2), 1-17.

Přichystal, A. (1994): Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993 1, 60-62.

Schneider, J. (1980): Zur Entomofauna des Jungpaläozoikums der Boskovicer Furche (ČSSR), Teil I: Mylacridae (Insecta, Blattodea). - Freiberg. Forsch.-H., R. C 357, 43-55.

Šimůnek, Z. - Martínek, K. (2009): A study of Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic. - Rev. Palaeobot. Palynol. 155, 275-307.

Štamberg, S. (2007): Permo-Carboniferous actinopterygians of the Boskovice Graben. Part 1. Neslovicella, Bourbonnella, Letovichthys, Elonichthys. - 155 str. Mus. Eastern Bohemia, Hradec Králové.

Taylor, S. R. - McLennan, S. M. (1995): The geochemical evolution of the continental crust. - Rev. Geophys. 33(2), 241-265.View article

Zajíc, J. - Štamberg, S. (2004): A study of Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic. - Acta Mus. Reginaehradec. S. A 30, 5-14.

Zídek, J. (1966): Nové nálezy žralokovitých ryb skupiny xenacanthodii ve spodním permu Boskovické brázdy na Moravě. - Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 135, 74-80.