Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Izotopické stáří zirkonů v drahokamové asociaci se safírem z říčních sedimentů Jizerky v Jizerských horách

 

Jiří Sláma, Josef Klomínský

Zprávy o geologických výzkumech 52, 2019, str. 85–87
Mapové listy: Harrachov (03-23)

Celý článek (PDF, 1.03 MB)

Elektronicky publikováno: 10 květen 2019

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Büchner, J. - Tietz, O. - Seifert, W. - Viereck, L. - Gerdes, A. - Linnemann, U. (2017): Age relations, mineral-chemical and isotopic investigations on basaltic gem stone zircons from Eastern Germany. Basalt 2017 Kadaň, Abstracts and Excursion Guides. - 32 str. Čes. geol. společ. Praha.

Corfu, F. - Hanchar, J. M. - Hoskin, P. W. O. - Kinny, P. (2003): Atlas of Zircon Textures. - Rev. Mineral. Geochem. 53(1), 469-500.View article

Novák, F. - Vavřín, I. (1973): Drahokamové odrůdy korundu z Malé Jizerské louky v Jizerských horách. ¬ - Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B - Přír. Vědy 29(3-5), 157-162.

Rous, I. - Dostalík, M. - Fait, V. - Puffr, M. - Štainbruch, J. - Švagera, O. - Klomínský, J. - Beneš, V. (2019): Identifikace maarové diatrémy v Pytlácké jámě v Jizerských horách pomocí integrovaných geofyzikálních metod. - Sbor. Severočes. Muz., Přír. Vědy 36, 25-44.

Seifert, W. - Rhede, D. - Förster, H.-J. - Naumann, R. - Thomas, R. - Ulrych, J. (2014): Macrocrystic corundum and Fe-Ti oxide minerals entrained in alkali basalts from the Eger (Ohře) Rift: Mg-Fe3+-rich ilmenite as tracer of an oxidized upper mantle. - Mineral. Petrol. 108 (5), 645-662.View article

Seifert, W. - Rhede, D. - Tietz, O. (2008): Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany). - Neu. Jb. Mineral. Abh. 184(3), 299-313.View article

Siebel, W. - Schmitt, A. K. - Danišík, M. - Chen, F. - Meier, S. - Weiss, S. - Eroglu, S. (2009): Prolonged mantle residence of zircon xenocrysts from the western Eger rift. - Nat. Geosci. 2, 886-890.

Tietz, O. (2003): Zircon typological investigations from the Seufzergründel placer near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany. - Geolines 15, 160-167.

Tietz, O. - Büchner, J. (2007): Abundant in-situ zircon megacrysts in Cenozoic basaltic rocks in Saxony, Germany. - Z. Ges. Geowiss. 158(2), 201-206.View article

Ulrych, J. - Ackerman, L. - Balogh, K. - Hegner, E. - Jelínek, E. - Pécskay, Z. - Foltýnová, R. (2013): Plio-Pleistocene basanitic and melilititic series of the Bohemian Massif: K-Ar ages, major/trace element and Sr-Nd isotopic data. - Chem. Erde Geochem. 73, 429-450.View article

Ulrych, J. - Dostal, J. - Adamovič, J. - Jelínek, E. - Špaček, P. - Hegner, E. - Balogh, K. (2011): Recurrent Cenozoic volcanic activity in the Bohemian Massif (Czech Republic). - Lithos 123, 133-144.View article

Ulrych, J. - Uher, P. (1999): Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers of northern Bohemia: composition and possible sources. - Geol. Sudet. 32, 139-146.

Žák, J. - Sláma, J. (2018): How far did the Cadomian terranes travel from Gondwana during Early Paleozoic? A critical reappraisal based on detrital zircon geochronology. - Int. Geol. Rev. 32, 313-338.