Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Doklady herbivorních aktivit bezobratlých živočichů na lokalitě Kundratice – Jezuitská rokle v Českém středohoří (spodní oligocén, okres Litoměřice, Česká republika)

 

Jana Pongrácová, Richard Pokorný

Zprávy o geologických výzkumech 54, 2021, str. 3–11
Mapové listy: Ústí nad Labem (02-41)

Celý článek (PDF, 6.71 MB)

Elektronicky publikováno: 2021-05-28

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Adami-Rodrigues, K. – Iannuzzi, R. – Pinto, I. D. (2004): Permian plant–insect interactions from a Gondwana flora of southern Brazil. – Foss. and Strata 51, 106–125.

Akhmetiev, M. – Walther, H. – Kvaček Z. (2009): Mid–Latitude Paleogene floras of Euroasia bound to volcanic settings and palaeoclimatic events – Experience obtained from the far East of Russia (Sikhote–Alin) and Central Europe. – Acta Mus. Nation. Pragae, Ser. B – Hist. Nat. 63, 3–4, 61–129.

Bellon, H. – Bůžek, Č. – Gaudant, J. – Kvaček, Z. – Walther, H. (1998): The České středohoří magmatic complex in Northern Bohemia – 40K-40Ar ages for volcanism and biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formations. – Newslett. Stratigr. 36, 77–103.

Bertling, M. – Braddy, S. J. – Bromley, R. G. – Demathieu, G. R. – Genise, J. – Mikuláš, R. – Nielsen, J. K. – Nielsen, K. S. S. – Rindsberg, A. K. – Schlirf, M. – Uchman, A. (2006): Names for trace fossils: a uniform approach. – Lethaia 39, 265–286.

Böhme, M. (2007): Revision of the cyprinids from the Early Oligocene of the České středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus Laube 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae). Acta Mus. Nation. Pragae, Ser. B – Hist. Nat. 63, 2–4, 175–194.

Bromley, R. G. (1990): Trace fossils: biology and taphonomy. – 280 s. Unwin Hyman. London.

Bůžek, Č. – Holý, F. – Kvaček, Z. (1966): Zpráva o paleontologickém výzkumu vulkanogenního souvrství Českého středohoří. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1964, 248–250.

Genise, J. F. (2017): Ichnoentomology. Insect traces in soils and palaeosols. – Topics Geobiol. 37, 1–695.

Knor, S. – Kvaček, Z. – Wappler, T. – Prokop, J. (2015): Diversity, taphonomy and palaeoecology of plant-arthropod interactions in the lower Miocene (Burdigalian) in the Most Basin in north-western Bohemia (Czech Republic). – Rev. Palaeobot. Palynol. 219, 52–70.

Kvaček, Z. (2002): Late Eocene landscape, ecosystems and climate in north Bohemia with particular reference to the locality Kučlín near Bílina. – Bull. Czech geol. Surv. 77, 217–236.

Kvaček, Z. – Walther, H. (1998): The Oligocene volcanic flora of Kundratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic Complex (Czech Republic) – a review. – Acta Mus. Nation. Pragae, Ser. B – Hist. Nat. 54, 1–2, 1–42.

Labandeira , C. C. (2002): The history of associations between plants and animals. In: Herr era , C. M. – Pellmyr, O., ed.: Plant-Animal Interactions: An Evolutionary Approach, 26–74, 248–261. – Blackwell. London.

Labandeira, C. C. – Wilf, P. – Johnson, K. R. – Marsh, F. (2007): Guide to Insect (and Other) Damage Types on Compressed Plant Fossils (Version 3.0 – Spring 2007). – 25 s. MS Smithsonian Institution. Washington D.C.

Obrhelová, N. (1976): Eine neue Percoiden-Art (Pisces) aus dem Nordböhmischen Süßwassertertiär. Bemerkungen zur Gattung Bilinia Obrhelová 1971. – Čas. Miner. Geol. 21, 3, 233–256.

Pongrácová, J. (2019): Fosilní stopy po činnosti hmyzu na vybraných lokalitách Českého středohoří (oligocén–miocén). – 66 s. MS bakal. práce, FŽP UJEP. Ústí nad Labem.

Prokop, J. (2003): Remarks on palaeoenvironmental changes based on reviewed Tertiary insect associations from the Krušné hory piedmont basins and the České středohoří Mts. in northwestern Bohemia (Czech Republic). – Acta Zool. Cracoviensia (suppl. – Fossil Insects) 46, 329–344.

Radoň, M. (2002): Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří. – Zpr. Stud. reg. Muz. (Teplice) 24, 113–187.

Robledo, J. M. – Sarzetti, L. C. – Anzótegui, L. M. (2015): Phytophagy on fossil ferns from Argentina (Palo Pintado Formation, Late Miocene): a review of their fossil record and ichnotaxonomy. – Revista Bras. Paleont. 18, 2, 225–238.

Robledo, J. M. – Sarzetti, L. C. – Anzótegui, L. M. (2016): New records and Ichnospecies of linear leaf mines from the late Miocene-Pliocene from Argentina and the establishment of leaf-mining Ichnotaxobases. – Rivista Ital. Paleont. Stratigraf. 122, 3, 55–70.

Sarzetti, L. C. (2010): Análisis icnológico de las asociaciones planta insecto de la Tafoflora de Río Pichileufú (Eoceno Medio), Río Negro. – 345 s. MS doktor. práce, Universidad Nacional de Tucuman. Argentina.

Straus, A. (1977): Gallen, Minen und andere Frasspuren im Pliokän von Willershauen am Harz. – Verh. Botan. Vereins. Prov. (Brandenburg) 113, 43–80.

Teodoridis, V. – Kvaček, Z. (2015): Palaeoenvironmental evaluation of Cainozoic plant assemblages from the Bohemian Massif (Czech Republic) and adjacent Germany. – Bull Geosci 90, 3, 695–720.

Vallon, L. H. – Rindsberg, A. K. – Bromley, R. G. (2016): An updated classification of animal behaviour preserved in substrates. – Geodinamica Acta 28, 1–2, 5–20.

Vasilenko, D. V. (2007): Feeding Damage on Upper Permian Plants from the Sukhona River. – Paleont. Jour. 41, 2, 207–211.

Veselá, V. (2020): Systematická revize fosilních makroskopických zbytků mechorostů popsaných z terciéru Českého masivu. – 68 s. MS diplom. práce, PřF UK. Praha.

Žambochová, I. (2013): Paleontologický výzkum lokality Jesuitengeraben (oligocén, kenozoikum). – 80 s. MS bakal. práce, FŽP UJEP. Ústí nad Labem.