Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přirozená vydatnost termálních vod v Teplicích nad Bečvou, jejich hydraulický vztah s řekou Bečvou a diskuse lokalizace infiltrační oblasti

 

Jiří Bruthans, Helena Vysoká, Jiří Grundloch

Zprávy o geologických výzkumech 54, 2021, str. 13–21
Mapové listy: Hlubočky (25-11), Hranice (25-12), Přerov (25-13), Valašské Meziříčí (25-14)

Celý článek (PDF, 4.46 MB)

Elektronicky publikováno: 2021-05-28

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Geršl, M. (2009): Hranický kras. In: Hromas, J., ed.: Jeskyně ČR. Chráněná území ČR, 14, 361–368. – AOPK ČR. Praha.

Geršl, M. (2016): Rozlišení vod Hranického krasu na základě archivních analýz. – Zpr. geol. Výzk. 49, 247–252.

Geršl, M. – Konečný, O. (2018): Geological hazards resulting from the planned construction of a water dam “Skalička” near the Hranice Karst and the Hranice Abyss. – Geosci. Res. Rep. 51, 75–79.

Hynie, O. – Kodym, O. (1936): Minerální vody v lázních Teplice nad Bečvou a rekonstrukce jejich jímání v letech 1932–34. – Sbor. St. geol. Úst. 11, 61–109.

Klanica, R. – Kadlec, J. – Tábořík, P. – Mrlina, J. – Valenta, J. – Koválčovová, S. – Hill, G. J. (2020): Hypogenic Versus Epigenic Origin of deep Underwater Caves Illustrated by the Hranice Abyss (Czech Republic) – The World’s deepest Freshwater Cave. – JGR Earth Surf. 125, 9.

Krásný, J. – Císlerová, M. – Čurda, S. – Datel, J. – Dvořák, J. – Grmela, Z. – Hrkal, Z. – Kříž, H. – Marsz alek, H. – Šantrůček, J. – Šilar, J. (2012): Podzemní vody ČR: regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. – Čes. geol. služba. Praha.

Mayo, A. L. – Bruthans, J. (2014): Using heat flow and radiocarbon ages to estimate the extent of recharge area of thermal springs in granitoid rock: example from southern Idaho batholith, USA. In: Sharp, J. M., ed: Fractured rock hydrogeology, 225–240. – IAH Selected Papers on Hydrogeology 20. CRC Press. London.

Michalíček, M. – Maník, R. – Procházková, V. (1994): Geochemie vybraných přírodních léčivých a stolních minerálních vod České republiky – ověřovací etapa – rok 1992. – MS Čes. geol. služba. Praha. GF P084572. http://www.geology.cz/app/asgi/

Michalíček, M. – Procházk ová, V. – Sameš, P. (1988): Naftová hydrogeologie paleozoika severní Moravy ve vztahu k vrtu Potštát-1. – MS Čes. geol. služba. Praha. GF P060071. http:// www.geology.cz/app/asgi/

Novotná J. (2017): Teplice nad Bečvou – lázně. Návrh revize ochranného pásma. – 27 s. MS GEOtest, a. s. Brno.

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotsk ý, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Map and explanatory notes to geology map 1 : 25 000 Kelč 25-141. – Čes. geol. služba. Praha.

Pelikán, V. – Řezníček, V. (1963): Zpráva o hydrogeologickém průzkumu Černotín. – MS Čes. geol. služba. Praha. GF P016940. http://www.geology.cz/app/asgi/

Řezníček, V. (1981): Závěrečná zpráva, Teplice nad Bečvou – Propast, hydrogeologické posouzení. – MS Čes. geol. služba. Praha. GF P033102. http://www.geology.cz/app/asgi/

Sracek, O. – Geršl, M. – Faimon, J. – Bábek, O. (2019): The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the word’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. – Appl. Geochem. 100, 203–212.

Švajner, L. (1982): Hydrogeology of mineral waters in Teplice nad Bečvou (in Slovak). – MS thesis, University of Komensky. Bratislava.

Vysoká, H. – Bruthans, J. – Falteisek, L. – Žák, K. – Rukavičková, L. – Holeček, J. – Schweigstillová, J. – Ost er, H. (2019): Hydrogeology of the deepest underwater cave in the world: Hranice Abyss, Czechia. – Hydrogeol. J. 27, 2325–2345.