Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Potenciální výskyt analogie „red beds“ v bohdaleckém souvrství (svrchní ordovik Barrandienu, Česká Republika): paleontologická charakteristika

 

Rosalie Janebová, Radek Mikuláš

Zprávy o geologických výzkumech 54, 2021, str. 37–40
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 3.25 MB)

Elektronicky publikováno: 2021-07-01

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Havlíček, V. (1998): Ordovik. In: Chlupáč, I. – Havlíček V. – Kříž J. – Kukal, Z. – Štorch , P. (1998): Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). – 183 str. Čes. geol. úst. Praha.

Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 12-243, Praha-sever. – 131 str. Ústř. úst. geol. Praha.

Mikuláš, R. (2003): Trace fossils and bioturbation in the lower part of the Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). – Bull. Geosci. 78, 2, 141–146.

Röhlich, P. (1957): Stratigrafie a vývoj bohdaleckých vrstev středočeského ordoviku. – Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 23, 2, 373–439.

Röhlich, P. (2006): O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy). – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005, 40–42.

Röhlich, P. – Budil, P. – Steinová, M. (2008): Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007, 132–133.

Röhlich, P. – David, M. – Budil, P. – Polech ová, M. (2014): Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2013, 89–93.

Röhlich, P. – David, M. – Budil, P. – Steinová, M. (2009): Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného od- kryvu v Praze-Michli. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 109–111.

Skupien, P. – Bubík, M. – Švábenic ká, L. – Mikuláš, R. – Vašíček, Z. – Matýsek, D. (2009): Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic. In: Hu, X. – Wang, Ch. – Scott, R. W. – Wagreich , M. – Jansa, L: Cretaceous Oceanic Red Beds: Stratigraphy, Composition, Origins, and Paleoceanographic and Paleoclimatic Signific- ance. – SEPM Spec. Publ. 91, 99–109.

Wang, C. S., Hu, X. M., Huang, Y. J., et al. (2009): Overview of cretaceous oceanic red beds (CORBs): A window on global oceanic and climate change. In: Hu, X. – Wang, Ch. – Scott, R. W. – Wagreich , M. – Jansa, L: Cretaceous Oceanic Red Beds: Stratigraphy, Composition, Origins, and Paleoceanographic and Paleoclimatic Significance. – SEPM Spec. Publ. 91, 13–33.