Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Metoda zpracování teplotních údajů zvrtů, její limity amožnosti zpřesnění

 

Martin Kloz, Jan Polášek, Jan Holeček, Pavla HolečKová

Zprávy o geologických výzkumech 54, 2021, str. 23–35
Mapové listy: Ústí nad Labem (02-41), Litoměřice (02-43)

Celý článek (PDF, 4.02 MB)

Elektronicky publikováno: 2021-05-28

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Genter, A. et al. (2009): The EGS Soultz project (France): from reservoir development to electricity production. – 12 str. Annual Meeting of the Geothermal Resources Council, Reno, Nevada, USA.

Kirevichev, V. K. (2009): Predlozhenie po provedeniu rabot VRE-VP s celyu izucenia geotermalnoi zony vblizi g. Liberec (Chekhia). – 10 str. Interní materiál zpracovaný pro CVEVL, Geoněftěgaz. Moskva.

Kloz, M. – Hochm anová, A. – Petržílek, P. – Polášek, J. – Pošmourný, K. – Rybář, Z. – Schenk, V. – Šebek, V. (2016): Výzkum využití geotermální energie v lokalitě Všebořice. Studie pro ČEZ. – 468 str. MS Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Liberec.

Kloz, M. – Pošmourný, K. (2012): Revize geotermických map ČR pro vyčlenění geotermicky vhodných oblastí v hloubkové úrovni kolem 5 km. Podkladová studie pro projekt ReStEP. – 35 str., přílohy. MS ČZU. Praha.

Kloz, M. – Málek, J. – Pošmourný, K. (2019: Vstupní geologická a geotermická analýza možností využití hlubinné geotermální energie v Pardubickém kraji. Studie pro Krajský úřad Pardubického kraje. – 468 str. MS Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Liberec.

Kořalka S. (2007): Karotážní měření na vrtu PVGT-LT-1. Zpráva. Části 1, 2. – 80 str. MS Aquatest a Geomedia. Praha.

Lahodný, P. – Vašinová, J. – Šrámek, J. (1984): Gravimetrické měření v měřítku 1 : 25 000 mezi Louny, Lovosicemi a Děčínem – MS Čes. geol. služba. Praha.

Myslil, V. – Karous, M. – Pačes, T. – Motlík, J. – Pošmourný, K. (2011): Geotermální energie. Zdroje, využití, technologie. – 185 str. Geoterm CZ. Liberec.

Pošmourný, K. – Coubal, M. – Valenta, J. (2018): Utilization of deep geothermal energy in the Czech Republic: possibilities, present state and prospects. – Geotechnika 1, 10–18.

Procházka, M. (2009): Contribution of well logging for exploitation of geothermal energy. – 35 str. MS Referát na semináři CVEVL. Liberec.

Spichak, V. – Zakharova, O. (2012): The subsurface temperature assessment by means of an indirect electromagnetic geothermometer. – Geophysics 77, 4, 179–190.

Spichak, V. V. – Zakharova, O. K (2013): Elektromagnitnyi geotermometr. – 172 str. Naučnyj mir. Moskva.

Žáček, V. – Škoda, R. (2009): Petrology of crystalline rocks in the geothermal borehole GTPV-LT1 in Litoměřice. – Geosci. Res. Rep. for 2008, 205–212. (in Czech).