Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat

 

Martin Kašing, Jan Lenart, Kristýna Schuchová, Petr Skupien

Zprávy o geologických výzkumech 54, 2021, str. 51–61
Mapové listy: Nový Jičín (25-21)

Celý článek (PDF, 17.83 MB)

Elektronicky publikováno: 2023-07-01

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Bella, P. (2011): Genetické typy jaskýň. Speleologia Slovaca 3. – 220 str. Verbum. Ružomberok.

Costa, L. I. – Davey, R. J. (1992): Dinoflagellate cyst of the Cretaceous System. In: Powel, A. J.: A Stratigraphic Index of Dinoflagellate Cysts, 99–132. – Brit. Micropalaeont. Soc. London.

Hromas, J. et al. (2009): Jeskyně. In: Mackovčin, P. – Sedláček, M., ed.: Chráněná území ČR, sv. XIV. – 608 str. AOPK ČR, EkoCentrum. Praha, Brno.

Jednotná evidence speleologických objektů [JESO] (2009). – AOPK ČR. Praha [cit. 2021-01-12]. Dostupné online: http:// jeso.nature.cz.

Loke, M. H. – Barker, R. D. (1996): Rapid least-squares inversion of apparent rezistivity pseudosections by a quasi- Newton method. – Geophys. Prospect. 44, 1, 131–152.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – 304 str. Ústř. úst. geol. Praha.

Menčík, E. – Tyráček, J. (1985): Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny v měřítku 1 : 100 000. – Ústř. úst. geol. Praha.

Milsom, J. – Eriksen, A. (2011): Field Geophysics, 4th edition. – 304 str. Wiley.

Roth, Z. – Prokop, I. (1973): M-34-85-A-b (Kopřivnice): Základní geologická mapa 1 : 25 000. – Ústř. úst. geol. Praha.

Roth, Z. (1967): M-34-85-B-a (Frýdlant nad Ostravicí): Základní geologická mapa 1 : 25 000. Ústř. úst. geol. Praha.

Skupien, P. – Mohamed, O. (2008): Campanian to Maastrichtian palynofacies and dinoflagellate cysts of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Bull. Geosci 83, 2, 207–224.

Skupien, P. – Smaržová, A. (2011): Palynological and geochemical response to environmental changes in the Lower Cretaceous in the Outer Western Carpathians; a record from the Silesian unit, Czech Republic. – Cretaceous Res. 32, 4, 538–551.

Skupien, P. – Vašíček, Z. (2002): Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian basin (Outer Western Carpathians). – Geol. carpath. 53, 3, 179–189.

Whitney, L. D. – Evans, W. B. (2010): Abbreviations for names of rock-forming minerals. – Amer. Mineralogist 95, 185–187.

Williams , G. L. – Brinkhuis, H. – Pearce, M. A. – Fensome, R. A. – Weegink, J. W. (2004): Southern Ocean and Global Dinoflagellate Cyst Events Compared: Index Events for the late Cretaceous-Neogene. – In: Exon, N. F. – Kennett, J. P. – Malone, M. J., ed.: Proc. Ocean Drill. Program, Sci. Res. 189, 10–89.