Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nová flóra z libkovických vrstev v lomu Libouš (sp. miocén, mostecká pánev)

 

Tomáš Novotný, Vasilis Teodoridis, Zlatko Kvaček, Jaromír Váňa, Karel Mach

Zprávy o geologických výzkumech 54, 2021, str. 63–70
Mapové listy: Chomutov (02-33)

Celý článek (PDF, 13.65 MB)

Elektronicky publikováno: 2021-10-27

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Coufal, P. – Mejstříková, L. (1996): Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT. – Hnědé Uhlí 1/96, 41–50.

Kvaček, Z. – Bůžek, Č. (1983): Třetihorní rostlinná společenstva severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k litofaciálnímu vývoji. – 46 str. MS výzk. zpráva, Úst. geol. a geotech. ČSAV, Ústř. úst. geol. Praha.

Kvaček, Z. – Dvořák – Z., Mach, K. – Sakala, J. (2019): Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. – 192 str. Bílinská přírodověd. spol., z. s., Granit. Bílina, Praha.

Mach, K. – Rappr ich, V. – Faměra, M. – Havelcová, M. – Matys Grygar, T. – Novotný, T. – Řehoř, M. – Erb an Kocherg ina, Y. V. (2021): Crandallite-rich beds of the Libkovice Member, Most Basin, Czech Republic: climatic extremes or paleogeographic changes at the onset of the Miocene Climatic Optimum? (v tisku)

Mai, D. H. (1995): Tertiäre Vegetationsgeschichte Europas. – 691 str. G. Fischer. Jena.

Matys Grygar, T. – Mach, K. (2013): Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic). – Bull. Geosci. 88, 3, 557–571.

Matys Grygar, T. – Mach, K. – Koubová, M. – Martinez, M. – Hron, K. – Fačevicová, K. (2021): Beginning of the Miocene Climatic Optimum in Central Europe in sediment archive of the Most Basin, Czech Republic. – Bull. Geosci. 96, 1, 61–81.

Matys Grygar, T. – Hošek, M. – Mach, K. – Schnabl, P. – Martinez, M. (2017): Climatic instability before the Miocene Climatic Optimum reflected in a Central European lacustrine record from the Most Basin in the Czech Republic. – Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 485, 930–945.

Mikuláš, R. – Mach, K. – Dvořák, Z. (2003): Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina quarry (Miocene, Czech Republic). – Acta Univ. Carol., Geol. 47, 1–4, 79–85.

Prokop, J. – Pecharová, M. – Nel, A. (2016): New Cenozoic dragonflies from the Most Basin and Středohoří Complex volcanic area (Czech Republic, Germany). – J. nat. Hist. 50, 37–38, 2311–2326.

Teodoridis, V. – Kovar-Eder, J. – Mazouch, P. (2011): The IPRvegetation analysis applied to modern vegetation in SE China and Japan. – Palaios 26, 10, 623–638.

Teodoridis, V. – Kvaček, Z. (2006): Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic). – Bull. Geosci. 81, 2, 93–113.

Teodoridis, V. – Kvaček, Z. (2015): Palaeoenvironmental evaluation of Cainozoic plant assemblages from the Bohemian Massif (Czech Republic) and adjacent Germany. – Bull. Geosci. 90, 3, 695–720.

Teodoridis, V. – Mazouch, P. – Kovar-Eder, J. (2021): On-line application of Drudge 1 and 2 – simple and quick determination of the modern vegetation most closely resembling fossil plant assemblages – Neu. Jb. Geol. Paläont., Abh. 299, 1, 71–75.