Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Žíla alterovaného bazaltu („diabasu“) na severním úbočí Dívčích hradů v Praze-Radlicích

 

Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 54, 2021, str. 71–75
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 7.51 MB)

Elektronicky publikováno: 2021-07-01

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Fiala, F. (1970): Silurské a devonské diabasy Barrandienu. – Sbor. geol. Věd, Geol. 17, 7–89.

Fiala, F. (1971): Ordovický diabasový vulkanismus a biotitické lamprofyry v Barrandienu. – Sbor. geol. Věd, Geol. 19, 7–97.

Fiala, F. – Chlupáč, I. (1973): Minetová žíla v barrandienském devonu a její význam. – Čas. Mineral. Geol. 18, 1, 47–55.

Chlupáč, I. – Havlíček, V. – Kříž, J. – Kukal, Z. – Štorch, P. (1998): Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). – Czech Geol. Surv. Prague.

Chmelař, R. – Síla, L. – Tůma, P. – Březi na, B. (2016): Poznatky z inženýrskogeologického průzkumu pro tunel Radlice (Knowledge from Engineering Geological Survey for Radlice Tunnel). – Tunel 25, 1, 40–50.

Králík, F. – Brunnerová, Z. – Čuta, J. – Havlíček, V. – Chlupáč, I. – Klein, V. – Kříž, J. – Odehnal, L. – Šefrna, L. – Šimek, R. – Tomášek, M. – Zoubek, J. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 12-243 Praha-sever. – 144 str. Ústř. úst. geol. Praha.

Králík, F. – Havlíček, V. – Chlupáč, I. – Kříž, J. – Valečka, J. – Zelenka, P. – Zoubek, J. (1983): Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, list 12-243 Praha-sever. – Ústř. úst. geol. Praha.