Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérní sedimenty a nálezy rostlinných fosilií v Salvadoru, Střední Amerika

 

Tomáš Vorel, Zlatko Kvaček, Pavel Havlíček, Petr Hradecký, Mojmír Opletal, Josef Ševčík, Dalibor Mašek

Zprávy o geologických výzkumech 55, 2022, str. 82–95

Celý článek (PDF, 31.68 MB)

Elektronicky publikováno: 2023-01-06

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

Berry, E. W. (1918): The fossil higher plants from the Canal zone. – Bull. Smith. Inst. US Nat. Mus. 103, 15–44.

Berry, E. W. (1921): Tertiary fossil plants from Costa Rica. – Proc. US Nat. Mus. 59, 169–185.

Břízová, E. – Havlíček, P. – Vorel, T. (2004): Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 37, 138–139.

Burnham, R. J. – Graham A. (1999): The history of Neotropical vegetation: new developments and status. – Ann. Missouri Bot. Gard. 86, 546–589.

Gentry A. H. (1996): A field guide to the families and genera of woody plants of northwest South America (Colombia, Ecuador, Peru). – 895 str. Univ. Chicago Press. Chicago – London.

Graham, A. (1973): History of the arborescent temperate elements in the northern Latin American biota. In: Graham, A., ed.: Vegetation and vegetational history of northern Latin America, 301–314. – Elsevier. Amsterdam.

Havlíček, P. – Vorel, T. (2005): Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004, 38, 134–136.

Hradecký, P. – Havlíček, P. – Kvaček, Z. – Mrázová, Š. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Pullinge r, C. – Hernández, W. (2003): Geologická studie výzkumu přírodních nebezpečí v oblasti La Unión – záliv Fonseca, Salvadorská republika / Estudio de los peligros geológicos en el departamento de La Unión y de Golfo Fonseca, El Salvador (česky a španělsky). – 96 str. MS Čes. geol. služba, Praha a Servicio Nac. de Estudios Territoriales, San Salvador.

Hradecký, P. – Baratoux, L. – Guevara, M. – Havlíček, P. – Hernández, W. – Kopačková, V. – Kvaček, Z. – Mašek, D. – Novák, Z. – Nováková, D. – Opletal, M. – Pullinger, C. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Vorel, T. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik ve středním Salvadoru v provinciích La Libertad, San Salvador a Cuscatlán / Estudio de los peligros geológicos en los departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador (česky a španělsky). – 108 str. MS Čes. geol. služba, Praha a Servicio Nac. de Estudios Territoriales, San Salvador.

Hradecký, P. – Babůrek, J. – Baratoux, L. – Baroň, I. – Čech, S. – Hernández, W. – Kopačková, V. – Novák, Z. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Zemková, M. (2005): Geologický výzkum přírodních rizik v severozápadním Salvadoru, v departmentu Santa Ana / Estudio geológico de los peligros naturales, área de Metapán, El Salvador (česky a španělsky). – 107 str. MS Čes. geol. služba, Praha a Servicio Nac. de Estudios Territoriales, San Salvador.

Hradecký, P. – Baldík, V. – Baroň, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Čech, S. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Kycl, P. – Mixa, P. – Mlčoch, B. – Mrázová, Š. – Novotný, R. – Přichystal, A. – Rapprich, V. – Stárková, M. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Žáček, V. (2021): Čeští geologové ve Střední Americe. – 264 str. Čes. geol. služba. Praha.

Meyer-Abich, H. (1960): Die Sedimentfolgen in El Salvador. In: Hoffstette r, R., ed.: Lexique Stratigraphique International, 5, Amérique Latine, fasc. 2a, Amérique Centrale, 105–115. – Centre Nat. de la Rech. Scientifique. Paris.

Rode, K. (1964): Geologische Erkundung im Lempa-Becken, El Salvador. – Publ. Serv. géol. Luxemb. XIV, 311–330.

Rode, K. (1975): Das intramontane Lempa-Becken (El Salvador, Mittel-Amerika). – Geol. Jb. (Hannover), B 13, 3–85.

Schmidt-Thomé M. (1975): Das Diatomitvorkommen im Tal des Río Sisimico (El Salvador, Zentralamerika). – Geol. Jb. (Hannover), B 13, 87–96.