Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Langit z Mýtinky u Horní Halže v Krušných horách (Česká republika)

 

Jakub Vácha, Dalibor Všianský

Zprávy o geologických výzkumech 56, 2023, str. 77–81

Celý článek (PDF, 1.4 MB)

Elektronicky publikováno: 2024-01-22

Uložit ve formátu RIS

 

Abstrakt

undefined
 

Literatura

Bloise, A. – Dattola. L. – De Luca, R. – Miriello, D. (2023): Anglesite, Cerussite, Gypsum, Langite, Malachite, and Posnjakite: New Occurrences in the Calabria Region (Southern Italy). – Appl. Sci. 13, 2200.View article

Frost, L. R. – Williams, P. A. – Martens, W. – Leverett, P. – Kloprogge, J. T. (2004): Raman spectroscopy of basic copper(II) and some complex copper(II) sulfate minerals: Implications for hydrogen bonding. – Am. Min. 89, 1130–1137.View article

Galy, J. – Jaud, J. – Pulou, R. – Sempere, R. (1984): Structure cristalline de la langite, Cu4[SO4(OH)6H2O]·H2O. – Bull. Minéral. 107, 641–648.

Gražulis, S. – Daškevič, A. – Merkys, A. – Chateigner, D. – Lutterotti, L. – Quirós, M. – Serebryanaya, N. R. – Moeck, P. – Downs, R. T. – LeBail, A. (2012): Crystallography Open Database (COD): an open-access collection of crystal structures and platform for world-wide collaboration. – Nucleic Acids Res. 40, D420–D427.View article

Hawthorne, F. C. – Groat, L. A. (1985): The crystal structure of wroewolfeite, a mineral with [Cu4(OH)6(SO4)(H2O)] sheets. – Am. Min. 70, 1050–1055.

Martens, W. – Frost, R. L. – Klopproge, J. T. – Williams, P. A. (2003): Raman spectroscopic study of the basic copper sulphates – implications for copper corrosion and ‘bronze disease’. – J. Raman Spectrosc. 34, 145–151.View article

Mellini, M. – Merlino, S. (1979): Posnjakite: [Cu4(OH)6(H2O)O] octahedral sheets in its structure. – Z. Kristallogr. 149, 249–257.

Plášil, J. – Buixaderas, E. – Čejka, J. – Sejkora, J. – Jehlička, J. – Novák, M. (2010): Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wavenumber and U–O stretching regions. – Anal. Bioanal. Chem. 397, 2700?$??KView article

Sejkora, J. – Pauliš, P. – Gramblička, R. – Dolníček, Z. – Ulmanová, J. – Pour, O. (2021): Měděná mineralizace z Horní Halže u Měděnce v Krušných horách (Česká republika). – Bull. Mineral. Petrolog. 29, 2, 351–368.View article

Urban M. – Crkal, J. (2021): Po stopách historie obce Měděnec a okolí. – 256 str. Obec Měděnec. Měděnec.