Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové výskyty paseckých břidlic u obce Podlesí sz. od Příbrami a mikrofosilie z lokality u Nového Podlesí (kambrium, holšinsko-hořické souvrství, příbramsko-jinecká pánev)

 

Tomáš Vorel, Vojtěch Kovář

Zprávy o geologických výzkumech 56, 2023, str. 82–88
Mapové listy: Březnice (22-12)

Celý článek (PDF, 10.04 MB)

Elektronicky publikováno: 2024-02-05

Uložit ve formátu RIS

 

Abstrakt

undefined
 

Literatura

Butterfield, N. J. – Harvey, T. H. P. (2012): Small carbonaceous fossils (SCFs): A new measure of early Paleozoic paleobiology. – Geology 40 (1), 71–74.

Fatka, O. (1999): Organic walled microfossils of the Barrandian area: a review. – J. Czech geol. Soc. 44 (1–2), 31–42.

Fatka, O. – Konzalová, M. (1995): Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic). – J. Czech geol. Soc. 40 (4), 55–66.

Fatka, O. – Szabad, M. (2014): Cambrian biostratigraphy in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic). – Bull. Geosci. 89 (2), 411–427.

Fatka, O. – Valent, M. (2019): A review of recorded taxa Cambrian hyoliths of the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, the Czech Republic): A review of recorded taxa. – Foss. Imprint 75 (1), 128–140.

Havlíček, V. (1950): Zpráva o geologickém mapování na Jinecku. – Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ. 25, 98–103.

Havlíček, V. (1971): Stratigraphy of the Cambrian of Central Bohemia. – Sbor. geol. Věd, Geol. 20, 7–52.

Chlupáč, I. (1995): Lower Cambrian arthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic). – J. Czech geol. Soc. 40 (4), 9–36.

Chlupáč, I. - Havlíček, V. (1965): Kodymirus n. g.,a new aglaspid merostome of the Cambrian of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 6, 7-20.

Chlupáč, I. – Kraft, J. – Kraft, P. (1995): Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area). – J. Czech geol. Soc. 40 (4), 1–8.

Jankauskas, T. V. – Mikhailova, N. S. – Hermann, T. N., ed. (1989): Mikrofossilii Dokembriya SSSR. – 190 str. Nauka. Leningrad.

Kettner, R. (1917). O jineckých vrstvách na Příbramsku. – Sbor. čes. Spol. zeměvěd. 23, 32–40.

Knoll, A. H. – Swett, K. – Mark, J. (1991): Paleobiology of a Neoproterozoic tidal flat/lagoonal complex: the Draken Conglomerate Formation, Spitsbergen. – J. Paleont. 65 (4), 531–570.

Kovář, V. – Fatka, O. (2023): Organic-walled microfossils from the restricted marine environment of the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic). In: Eble, C. – O’Keefe, J., ed.: A Joint Meeting of the 55th Annual Meeting of AASP – The Palynological Society and Meeting of the CIMP – Commission Internationale de la Microflore du Paléozoique Subcommissions. – Program and Abstracts. Lexington.

Lamsdell, J. C. – Stein, M. – Selden, P. A. (2013): Kodymirus and the case for convergence of raptorial appendages in Cambrian arthropods. – Naturwissenschaften 100 (9), 811–825.

Mašek, J. - Havlíček, V. - Hazdrová, M. - Líbalová, J. - Straka, J. - Šalanský, K. - Vlašímský, P. (1986):Základní geologická mapa ČR v měřítku 1 : 25 000,list 22-122 Bohutín, autorský rukopis. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Mašek, J. – Havlíček, V. – Straka, J. (1990): Soubor geologických a účelových map – Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 50 000, list 22-12 Březnice. – Ústř. úst. geol. Praha.

Mikuláš, R. (1995): Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). – J. Czech geol. Soc. 40 (4), 37–54.

Naumova, S. N. (1949): Spory nizhnego kembriya. – Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. geol. 4, 49–56.

Riding, J. (2021): A guide to preparation protocols in palynology. – Palynology 45 (S1), 1–110.

Schopf, J. W. (1968): Microflora of the Bitter Springs Formation, late Precambrian, central Australia. – J. Paleont. 42 (3), 651–688.

Steiner, M. – Fatka, O. (1996): Lower Cambrian tubular micro to macrofossils from the Paseky Shale of the Barrandian area (Czech Republic). – Paläont. Z. 70 (3–4), 275–299.

Syahputra, R. – Žák, J. – Nance, R. D. (2022): Cambrian sedimentary basins of northern Gondwana as geodynamic markers of incipient opening of the Rheic Ocean. – Gondwana Res. 105, 492–513.