Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Asociace supergenních minerálů z kontaktně a hydrotermálně metamorfovaných sedimentů, lokalita Dobrá – Staré Město u Frýdku-Místku (Česká republika)

 

Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek

Zprávy o geologických výzkumech 56, 2023, str. 89–99
Mapové listy: Frýdek-Místek (25-22)

Celý článek (PDF, 6.75 MB)

Elektronicky publikováno: 2024-02-29

Uložit ve formátu RIS

 

Literatura

BALLIRANO, P. (2006): Crystal chemistry of the halotrichite group XAl2(SO4)4 · 22H2O: The X = Fe-Mg-Mn-Zn compositional tetrahedron. – Eur. J. Mineral. 18(4), 463–469.

Basciano, L. C. – Peterson, R. C. (2007): Jarosite-hydronium jarosite solid-solution series with full iron occupancy: Mineralogy and crystal chemistry. – Am. Mineral. 92, 1464–1473.

Basciano. L. C. – Peterson, R. C. (2008): Crystal chemistry of the natrojarosite-jarosite and natrojarosite-hydronium jarosite solid-solution series: A synthetic study with full Fe site occupancy. – A. Mineral. 93, 853–862.

Brady, K. B. C. – Kania, T. – Smith, M. W. – Horberger, R. J. (1998): Coal mine drainage prediction and pollution prevention in Pennsylvania. – 398 str. Pennsylvania Dept. of Environ. Protection. Harrisburg, Pennsylvania.

Brophy, G. P. – Sheridan, M. F. (1965): Sulfate studies IV: The jarosite–natrojarosite–hydronium jarosite solid solution series. – Am. Mineral. 50 (10), 1595–1607.

Crawotta, C. A. (1993): Secondary iron-sulfate minerals as sources of sulfate and acidity. In: Alpers, C. N., Blowes, D. W., ed.: Environmental geochemistry of sulfide oxidation, 345–364. – ACS symposium series 550, American Chem. Soc. Washington DC.

D’Orazio, M. – Mauro, D. – Valerio, M. – Biagioni, C. (2021): Secondary sulfates from the Monte Arsiccio Mine (Apuan Alps, Tuscany, Italy): trace-element budget and role in the formation of acid mine drainage. – Minerals 11 (2), 206.

Dos Santos, E. C. – de Mendonca Silva – J. C., Duarte, H. A. (2016): Pyrite oxidation mechanism by oxygen in aqueous medium. - J. Phys. Chem. C 120, 2760-2768.

Eliáš, M. (1970): Litologie a sedimentologie slezské jednotky v Moravskoslezských Beskydech. – Sbor. geol. Věd, Ř. G. 18, 7–99.

Eliáš, M. (1998): Sedimentologie podslezské jednotky. – Czech geol. Surv. Spec. Pap. 8, 1–48.

Evangelou, V. P. – Zhang, Y. L. (1995): A review: Pyrite oxidation mechanisms and acid mine drainage prevention. – Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 25 (2), 141–199.

Fang, J. H. – Robinson, P. D. (1976): Alunogen, Al2(H2O)12(SO4)3 .5H2O; its atomic arrangement and water content. – Am. Mineral. 61 (3–4), 311–317.

Fettes, D. – Desmonds, J. (2007): Glossary. In: Fettes, D. – Desmonds, J., ed.: Metamorphic rocks: A classification and glossary of terms, 111–204. – Cambridge Univ. Press. Cambridge.

Hammarstrom, J. M. – Seal , R. R. – Meier, A. L. – Kornfeld, J. M. (2005): Secondary sulfate minerals associated with acid drainage in the eastern US: recycling of metals and acidity in surficial environments. – Chem. Geol. 215 (1–4), 407–431.

ICDD (2022): PDF-2 Release 2022 (Database). – International Centre for Diffraction Data. Pennsylvania.

Jerz, J. K. – Rimstidt, J. D. (2003): Efflorescent iron sulfate minerals: Paragenesis, relative stability, and environmental impact. – Am. Mineral. 88, 1919–1932.

Knight, K. S. – Stetton, L. C. – Schofield, F. P. (1999): Temperature evolution between 50 K and 320 K of the thermal expansion tensor of gypsum derived from neutron powder diffraction data. – Phys. Chem. Miner. 26(6), 477–483.

Košek, F. – Culka, A. – Žáček, V. – Laufek, F. – Škoda, R. – Jehlička, J. (2018): Native alunogen: A Raman spectroscopic study of a well-described specimen. – J. Mol. Struct. 1157, 191–200.

Kroča, J. (2016): Divočící řeka Morávka – dynamické, stabilní a ohrožené prostředí. – Ochr. Přír. 6, 24–27.

Majzlan, J. (2020): Processes of metastable-mineral formation in oxidation zones and mine waste. – Mineral. Mag. 84, 367–375.

Majzlan, J. – Dachs, E. – Benisek, A. – Plášil, J. – Sejkora, J. (2018): Thermodynamics, crystal chemistry and structural complexity of the Fe(SO4)(OH)(H2O)x phases: Fe(SO4)(OH), metahohmannite, butlerite, parabutlerite, amarantite, hohmannite, and fibroferrite. – Eur. J. Mineral. 30, 259–275.

Matýsek, D. – Jirásek, J. (2023): Corrensite and associated smectites in the Teschenite Association Rocks from the Podbeskydí Area (Czech Republic and Poland). – App. Clay Sci. 243, 107067.

Matýsek, D. – Jirásek, J. – Skupien, P. (2022): Formation of baryte and celestine during supergene processes on sedimentary rock outcrops. – Int. J. Earth Sci. 111, 623–639.

Mauro, D. – Biagioni, C. – Pasero, M. (2018): Crystal chemistry of sulfates from Apuan Alps (Tuscany, Italy). I. Crystal structure and hydrogen bond system of melanterite, Fe(H2O)6(SO)4 · 2H2O. – Period. di Mineral. 87, 89–96.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Pod-beskydské pahorkatiny. – 307 str. Academia. Praha.

Moncur, M. C. – Ptacek, C. J. – Blowes, D. W. (2015): The occurrence and implications of efflorescent sulfate salts at the former Sherritt-Gordon Zn-Cu mine, Sherridon, Manitoba, Canada. – Can. Mineral. 53 (5), 961–977.

Paktunc, A. D. (1999): Mineralogical constraints on the determination of neutralization potential and prediction of acid mine drainage. – Environ. Geol. 39, 103–112.

Parafiniuk, J. – Dobrzycki, Ł. – Woźniak, K. (2010): Slavíkite – Revision of chemical composition and crystal structure. – Am. Mineral. 95, 11–18.

Pedersen, B. – Semmingsen, D. (1982): Diffraction refinement of the structure of gypsum, CaSO4 . 2H2O. – Acta Crystallogr. B 38 (4), 1074–1077.

Rimstidt, J. D. – Vaughan, D. J. (2003): Pyrite oxidation: A state-of-the-art assessment of the reaction mechanism. – Geochim. Cosmochim. Acta 67 (5), 873–880.

Sejkora, J. – Špalek, J. – Macek, I. – Malíková, R. (2014): Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika). – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22 (2), 371–375.

Sidenko, N. V. – Pospelova, L. N. – Stolpovskaya, V. N. (1998): Secondary minerals and compounds of toxic elements precipitated from drainage water of Berikul sulphide wastes. – Mineral. Mag. 62A, 1398–1399.

Skupien, P. – Pavluš, J. (2013): Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce. – Geol. Výzk. Mor. Slez. 20 (1–2), 96–99.

Stráník, Z. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P., ed. (2021): Geologie Vnějších Západních Karpat a jihovýchod-ního okraje Západoevropské platformy v České republice. – 319 str. Čes. geol. služba. Praha.

Süsse, P. (1972): Crystal structure and hydrogen bonding of copiapite. – Z. Kristallogr. 135 (1–2), 34–55.

Süsse, P. (1973): Slavikit: Kristallstruktur und chemische Formel. – Neues Jb. Miner. Monat. 2, 93–95.

Škarpich, V. – Galia, T. – Hradecký, J. – Ruman, S. (2016): Štěrkonosná řeka Morávka – mizející fenomén naší krajiny. – Ochr. Přír. 6, 6–9.

Škarpich, V. – Hradecký, J. – Dušek, R. (2013): Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: case study of the Morávka River (Czech Republic). – Catena 111, 25–40.

Šmíd, B. (1978): Výzkum vyvřelých hornin těšínitové asociace. – MS rigorózní práce, Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.

Ventruti, G. – Ventura, G. D. – Bellatreccia, F. – Lacalamita, M. – Schingaro, E. (2016): Hydrogen bond system and vibrational spectroscopy of the iron sulfate fibroferrite, Fe(OH)SO4 . 5H2O. – Eur. J. Mineral. 28, 943–952.

Warr, L. N. (2021): IMA–CNMNC approved mineral symbols. – Mineral. Mag. 85 (3), 291–320.

Zalkin, A. – Ruben, H. – Templeton, D. H. (1964): The crystal structure and hydrogen bonding of magnesium sulfate hexahydrite. – Acta Crystallogr. 17, 235–240.