Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Indicie vulkanického stylu silurského novoveského vulkanického centra (Hemrovy skály)

 

Marcela Stárková, Štěpánka Mrázová, Stanislava Vodrážková

Zprávy o geologických výzkumech 56, 2023, str. 100–112
Mapové listy: Zbraslav (12-42)

Celý článek (PDF, 23.56 MB)

Elektronicky publikováno: 2024-03-04

Uložit ve formátu RIS

 

Abstrakt

undefined
 

Literatura

Bouček, B. (1937): Stratigrafie siluru v dalejském údolí u Prahy a v jeho nejbližším okolí. – Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 46 (27), 1–20.

Cas, R. A. F. (1992): Submarine volcanism: a review. In Large, R., ed.: Volcanic hosted massive sulfide deposits in Australia. – Spec. Issue Econ. Geol. 87, 511–541.

Cas, R. A. F. – Giordano, G. (2014): Submarine volcanism: a review of the constraints, processes and products, and relevance to the Cabo de Gata volcanic succession. Ital. – J. Geosci. 133, 362–377.

Coira, B. – Pérez, B. (2002): Peperitic textures of Ordovician dacitic synsedimentary intrusions in Argentina Puna Highland: clues to emplacement conditions. – J. Volcanol. geotherm. Res. 114, 165–180.

De Rita, D. – Giordano, G. – Cecili, A. (2001): A model for sub- marine rhyolite dome growth: Ponza Island (central Italy). – J. Volcanol. geotherm. Res. 107, 221–239.

Fiala, F. (1966): Silurské polštářové lávy Barrandienu. – Čas. Mineral. Geol. 11 (3), 267–276.

Fiala, F. (1970): Silurian and Devonian diabases of the Barrandian Basin. – Sbor. geol. Věd, Geol. 17, 7–71.

Fisher, R. V – Schmincke, H. U. (1984): Pyroclastic rocks. – Springer-Verlag. Berlin.

Havlíček, V. – Štorch, P. (1990): Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia). – Rozpr. Ústř. Úst. geol. 48, 1–275.

Head, J. W. III – Wilson L. (2003): Deep submarine pyroclastic eruptions: theory and predicted landforms and deposits. – J. Volcanol. geotherm. Res. 121, 155–193.

Horný, R. (1955). Studie o vrstvách budňanských v západní části barrandienského siluru. – Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol. 21, 315–447.

Cháb, J., ed. (1990): Základní geologická mapa ČSFR 1 : 25 000, list 12-421 Praha-jih. – MS Čes. geol. služba. Praha.

Chlupáč, I., ed. (2002): Geologická minulost České republiky. – 436 s. Academia. Praha.

Janečka, J. – Melichar, R. (2005): Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu. In Breiter, K., ed.: 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.–22. října 2005. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, 55. – Čes. geol. spol. Praha.

Kokelaar, B. P. (1986): Fluidization of wet sediment during emplacement and cooling of various igneous rocks. – J. Geol. Soc. London 139, 21–33.

Kříž, J. (1962): Zpráva o geologickém mapování siluru v okolí Jinonic u Prahy. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1961, 85–88.

Kříž, J. (1991): The Silurian of the Prague Basin (Bohemia). Tectonic, eustatic and volcanic controls on facies and faunal development. – Spec. Pap. Palaeont. (London) 44, 179–203.

Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. – 111 str. Nat. Mus. of Wales. Cardiff.

Mašek, J., ed. (1999): Geologická mapa ČR, list 12-42 Zbraslav. – Čes. geol. úst. Praha.

Měska, G. – Fiala, F. (1948): Několik poznámek o typech diabasových hornin v Barrandienu. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 117, 140–166.

Sitenský, I. (1976): Příspěvek ke geologii vulkanitů úseku Jinonice–Řeporyje u Prahy. – MS disert. práce, Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha.

Soriano, C. – Giordano, G. – Cas, R. A. F. – Riggs, N. R. – Porreca, M. (2013): Facies architecture, emplacement mechanisms and eruption style of the submarine andesite El Barronal complex, Cabo de Gata, SE Spain. – J. Volcanol. geotherm. Res. 264, 210–222.

Tasáryová, Z. – Janoušek, V. – Frýda, J. – Manda, Š. – Štorch, P. – Trubač, J. (2011): Constraints on petrogenesis and geotectonic setting for Silurian basalts of the Prague Basin (Bohemian Massif). In: Williams, P. – Mitchell, R., ed.: Goldschmidt Abstracts 2011. – Mineral. Mag. 75 (3).

Tasáryová, Z. – Janoušek, V. – Manda, Š. – Frýda, J. (2010): Chemismus výlevných vulkanitů siluru pražské pánve. In: Radoň, M. – Rapprich, V.: 2. vulkanologický seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 47– 49. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice

Vaněk, J. (1962): Předběžná zpráva o paleontologických výzkumech několika lokalit v siluru a devonu Velké Prahy. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1961, 81–85.