Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Ferocolumbit z frakcionovaného P-bohatého turmalinického leukogranitu z vyderského plutonu na Šumavě
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 3–9
pdf (2.22 MB)

Znělcové a trachytové žíly na Huseni v Doupovských horách
Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay, Jan Matějů, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 11–16
pdf (7.45 MB)

Cysty dinoflagelát svrchního barremu až spodního aptu v tmavých pelitech jižního okraje lomu Kotouč u Štramberka (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Eliška Jurková, Petr Skupien, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 27–33
pdf (7.16 MB)