Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

"Usselo soils" - markerový horizont pozdního glaciálu objeven ve středním Polabí
Jan Hošek, Lenka Lisá, Přemysl Bobek, Tomáš Radoměřský, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 63–70
pdf (4.29 MB)

Litostratigrafie a stáří sedimentů šumavských jezer: prvotní zhodnocení
Daniel Vondrák, Jiří Kopáček, Günther Kletetschka, Barbora Chattová, Vladimír Suchánek, Jolana Tátosová, Petr Kuneš, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 75–83
pdf (1.94 MB)