Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

C - PALEONTOLOGIE

Nové nálezy obratlovců z asselu chotěvického souvrství podkrkonošské pánve
Stanislav Štamberg, Martin Lapacík, Joerg W. Schneider, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 71–74
pdf (3.6 MB)