Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Nález kenozoické bazanitové žíly u Dvora Králové nad Labem
Vladislav Rapprich, Daniel Smutek, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 21–26
pdf (3.51 MB)

Geologie, petrologie a stáří pohřbených vulkanických těles v prostoru Dolů Nástup Tušimice
Tomáš Novotný, Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 35–43
pdf (10.25 MB)

Nález vulkanoklastik na lokalitě Obora u Boskovic (letovické souvrství, boskovická brázda)
Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, Karel Martínek, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 53–61
pdf (3.98 MB)

Izotopické stáří zirkonů v drahokamové asociaci se safírem z říčních sedimentů Jizerky v Jizerských horách
Jiří Sláma, Josef Klomínský, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 85–87
pdf (1.03 MB)