Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

H - HYDROGEOLOGIE

Vodní bilance a hydrologické charakteristiky povodí Lysina ve Slavkovském lese v letech 1990-2018
Pavel Krám, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 45–52
pdf (1.9 MB)