Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

I - INFORMATIKA

Metodika prostorového modelování grafitového ložiska na základě přehodnocení archivních dat
Jan Jelínek, František Staněk, Radomír Grygar, Jan Franěk, Michal Poňavič, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 17–20
pdf (2.41 MB)