Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 2, 2022

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Stratigrafie sedimentů doprovázejících vulkanity těšínitové asociace u Bruzovic
Eliška Jurková, Pavlína Rybová, Dalibor Matýsek, Petr Skupien, Libor Lenža, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 101–109
pdf (6.37 MB)

Litologie a paleopůdy klikovského souvrství ve vrtu 2140 01T1 Dunajovice, třebonská pánev
Richard Lojka, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 110–115
pdf (5.81 MB)