Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 2, 2022

C - PALEONTOLOGIE

Nová interpretace fosilního záznamu v metamorfovaných horninách u Koberov (krkonošsko-jizerské krystalinikum, geopark UNESCO Český ráj, Česká republika)
Radek Mikuláš, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 71–74
pdf (1.52 MB)

Nové paleontologické sběry v Podkrkonoší
Zbyněk Šimůnek, Martin Lapacík, Václav Mencl, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 96–100
pdf (2.79 MB)