Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 2, 2022

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

K původu analcimu v mezozoických a kenozoických vulkanitech České republiky a jeho úloze v názvosloví hornin
Ondřej Pour, Vladislav Rapprich, Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 75–81
pdf (13.75 MB)