Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 2, 2022

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty a nálezy rostlinných fosilií v Salvadoru, Střední Amerika
Tomáš Vorel, Zlatko Kvaček, Pavel Havlíček, Petr Hradecký, Mojmír Opletal, Josef Ševčík, Dalibor Mašek, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 82–95
pdf (31.68 MB)