Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 2, 2022

G - GEOFYZIKA, RADIOAKTIVITA

Přirozená radioaktivita sedimentárních hornin v severovýchodní části moravskoslezského paleozoika
Jiří Zimák, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 116–122
pdf (0.91 MB)