Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 2, 2023

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Langit z Mýtinky u Horní Halže v Krušných horách (Česká republika)
Jakub Vácha, Dalibor Všianský, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 77–81
pdf (1.4 MB)

Asociace supergenních minerálů z kontaktně a hydrotermálně metamorfovaných sedimentů, lokalita Dobrá – Staré Město u Frýdku-Místku (Česká republika)
Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 89–99
pdf (6.75 MB)