New palaeontological collections from the Krkonoše Piedmont Basin

 

Zbyněk Šimůnek, Martin Lapacík, Václav Mencl

Geoscience Research Reports 55, 2022, pages 96–100

Full text (PDF, 2.79 MB)

Published online: 2023-01-06

Export to RIS

 

Abstract

Three palaeontological localities (Ploužnice, Bradlecká Lhota and Bítouchov) were visited during the year 2022 in order to verify their condition and acquire a new palaeontological material. Ploužnice locality is a long-known Stephanian locality within the Ploužnice Horizon, where an interesting Cordaites-Calamites assemblage has been found. Bradlecká Lhota is a locality of the same age belonging to the Ploužnice Horizon, too. Besides Cordaites and Calamites, also Cyathocarpus cyatheus (Schlotheim) Mosbrugger and Odontopteris schlotheimii Brongniart have been found here. A thin layer containing small bones and fish scales, so-called „bone bed“, has been discovered on both localities. The last locality is Bítouchov, which is a Permian locality belonging to the Kalná Horizon. This locality is also frequently visited by collectors. Autunia conferta (Sternberg) Kerp has been found here.
 

References

Blecha, M. – Martínek, K. – Drábková, J. – Hladíková, J. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. (1997): Změny prostředí na rozhraní karbonu a permu a jejich dopad na společenstva organismů ve fosiliferních obzorech podkrkonošské pánve. Projekt GA ČR 205/94/0692, závěrečná zpráva. – 177 str. MS GA ČR. Praha.

Frič, A. (1912): Studie v oboru českého útvaru permského. – Arch. přírodověd. Výzk. Čech. 15, 2, 1–48.

Pešek, J. – Holub, V. – Jaroš, J. – Malý, L. – Martínek, K. – Prouza, V. – Spudil, J. – Tásler, R. – Bek, J. – Drábková, J. – Kautský, J. – Kobr, M. – Krásný, M. – Mikuláš, R. – Opluštil, S. Skoček, V. – Sýkorová, I. – Šimůnek, Z. – Valterová, P. – Zajíc, J., Žáková, B. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. – 243 str. Čes. geol. úst. Praha.

Rieger, Z. (1958): Výsledky paleobotanicko-stratigrafických výzkumů v západní části podkrkonošského permokarbonu. – 55 str. MS dipl. práce, Přírodověd. fak. UK. Praha.

Rieger, Z. (1967): Fytopaleontologicko-stratigrafický výzkum stefanu a autunu podkrkonošské pánve. – 80 str. MS disert. práce, Přírodověd. fak. UK. Praha.