Návod

Pro oznámení starého důlního díla nebo jeho projevu na povrch využijte záložku oznámit důlní dílo. Nejprve lokalizujte polohu oznamovaného důlního díla. To lze provést dvěma způsoby:

1. kliknutím do mapy (kterou lze pomocí tlačítek + a – podle potřeby zvětšovat nebo zmenšovat, případně přepnout do zobrazení „Letecká mapa“ v levém dolním rohu). Dále je možné si v mapě zobrazit všechna dosud evidovaná důlní díla z databáze důlních děl zaškrtnutím boxu „Evidovaná důlní díla “ v pravém horním rohu. Tato funkcionalita je přístupná při větším rozlišení mapy.
2. Zadáním souřadnic, přičemž je možné použít souřadnicové systémy JTSK nebo WGS84

Po zadání lokalizace se nad mapou zobrazí odkaz s informací o katastrálním území, okrese a mapovém listu.

Po kliknutí na odkaz se se otevře formulář, do něhož je třeba zadat požadované údaje, případně připojit fotodokumentaci či soubory týkající se oznamovaného důlního díla nebo jeho projevů na povrch. Do položky Popis projevu je třeba uvést maximum informací o zjištěném díle, včetně rozměrů a způsobu ohrožení. Položky označené * jsou povinné!

Po stisku tlačítka Uložit v levém horním rohu formuláře se zobrazí informace o přijetí oznámení a na E-mailovou adresu uvedenou v oznámení bude zaslán E-mail s potvrzením o přijetí oznámení a žádostí o jeho autorizaci stiskem zaslaného odkazu na stránku, kde je třeba vložená data potvrdit.