New finds of cirripeds from nearshore-shallow water deposits at Velim (the Lower Turonian) and discussion on occurrence of Titanolepas tuberculatum (Darwin) in the Bohemian Cretaceous Basin

 

Tomáš Kočí, Veselská Kočová

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 75–78
Map sheets: Kolín (13-32)

Full text (PDF, 2.22 MB)

 

Abstract

A report on newly recovered specimens of Cirripedia (Burmeister, 1846) from the cliff facies at Velim ("pocket" Václav, Lower Turonian, southern margin of the Bohemian Cretaceous Basin) is presented. More than 400 capitular plates (mostly fragmentary preserved) of cirripedes have been discovered in sieve residues of old material which was collected from 1972 to 1995 by Dr. J. Žítt & Dr. O. Nekvasilová. Study of newly recovered specimens has resulted in the confirmation of the occurrence of Titanolepas tuberculatum (Darwin), Cretiscalpellum striatum (Darwin), Cretiscalpellum glabrum (Roemer) and Arcoscalpellum angustatum (Geinitz). The new record of Scalpellum sp. in the BCB is discussed. Whereas Cretiscalpellum glabrum (Roemer) and Arcoscalpellum angustatum (Geinitz) belong to common cirripede species in the BCB, Cretiscalpellum striatum (Darwin) and Titanolepas tuberculatum (Darwin) are rather rare in the re- spective area. Carinal latera and scuta of C. striatum and one inframedian latus of A. angustatum from the BCB are reported herein for the first time. The work is dedicated to Dr. Olga Nekvasilová and Dr. JiříŽítt.
 

References

Darwin, C. (1851): A monograph on the fossil Lepadidae, or pedunculated cirripedes of Great Britain. - 88 str. Palaeontogr. Soc., London.

Frič, A. (1911): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. Ilustrovaný seznam zkamenělin cenomanních vrstev korycanských. - Arch. přírodověd. Prozk. Čech 15, 1, 1 101.

Fritsch, A. - Kafka, J. (1887): Die Crustaceen der Böhmischen Kreideformation. - 53 str. Ed. Grégr, Selbstverlag in Commission von F. Řivnáč, Prag.

Kafka, J. (1885): Příspěvek ku poznání Cirripedů českého útvaru křídového. - 29 str. Král. čes. společ. nauk, Praha.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2012a): Preliminary report on Cirripedia (Crustacea, Thoracica) from nearshore/shallow water locality Velim (Upper Cenomanian-Lower Turonian) in Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic). -Herlandia abstract book 2012, Proc. 13rd Int. Conf. Young Geol., 76-77.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2012b): Předběžná zpráva o svijonožcích (Cirripedia, Thoracica) z příbojové lokality Velim (svrchní cenoman-spodní turon) z české křídové pánve. In: S. Hladilová, N. Doláková, O. Dostál, ed.: Sbor. příspěvků, 13. česko-slovensko-polský paleont. seminář, 18-19. října 2012, 38-39. - Mendel. muz., Brno.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2012c): Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim-Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011, 128-131.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2013a): Nové nálezy svijonožců (Cirripedia) z příbojové lokality Velim (kolínská oblast, česká křídová pánev, svrchní cenoman - spodní turon). - Vlastivěd. Zpravodaj Polabí 43 (za rok 2012), 81-132.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2013b): První výskyt svijonožce druhu Smilium ? parvulum Withers, 1914 v příbojové facii české křídové pánve. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012, 178-179.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2013c): The first recorded occurrence of Smilium ? parvulum Withers, 1914 (Cirripedia, Thoracica) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). - Acta Mus. Nat. Prag., Sér. B (Hist. Nat.) 69, 3-4, 147-150.

Withers, T. H. (1913): Cirripedes from the Cenomanian Chalk Marl of Cambridge. - Proc. Zool. Soc. London, 937-948.

Withers, T. H. (1935): Catalogue of fossil Cirripedia in the Department of Geology II, Cretaceous. - 534 str. Trustees British Mus. (Nat. Hist.), London.

Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Bosák, P. - Svobodová, M. - Stem- proková-Jírová, D. - Šťastný, M. (1997a): Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). First Part. - Bull. Czech Geol. Surv. 72, 1, 83-102.

Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Bosák, P. - Svobodová, M. - Štem- proková-Jírová, D. - Šťastný, M. (1997b): Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Second part. - Bull. Czech Geol. Surv. 72, 2, 141-155.