New records of vertebrates in the northeast part of Bohemian Cretaceous Basin

 

Richard Pokorný

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 83–88

Full text (PDF, 2.05 MB)

 

Abstract

The fragmentary fossil material of the marine vertebrates was found in the Turonian sediments (Bílá hora Fm.-Teplice Fm.) in the area of the "podorlická křída" region during 2000-2013. Two shark teeth (Cretalamna appendiculata, or Cretalamna sp.) and fourteen fish scales (" Osmeroides", Ichthyodectiformes gen. et sp. indet. and Osteichthyes indet.) were identified.
 

References

Cicimurri, D. J. (2001): Cretaceous elasmobranchs of the Greenhorn Formation (Late Cenomanian-Middle Turonian), western South Dakota. In: Santucci, V. L. McClelland, L., ed.: Proceedings of the 6th Fossil Resource Conference, September 2001, 27-43. - Geol. Res. Div. Techn. Rep., U.S. Nat. Park Service, Washington, D.C.

Ekrt, B. (2001): Revize Osteichthyes České křídové pánve. Diplom. práce. 167 str. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl v Praze, Praha.

Ekrt, B. - Čech, S. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Voigt, S. - Wiese, F. (2008): New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). - Cret. Res. 29, 659-673.

Ekrt, B. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Valíček, J. - Voigt, S. - Wiese, F. (2001): Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptile remains from the Úpohlavy quarry (NW Bohemia, Czech Republic). - Bull. Czech Geol. Survey, 76, 101-106.

Ekrt, B. - Matějka, M. (2004): Nález gigantické ryby v České křídě. - Zbor. abstraktov, 5. paleont. konf., 29. Bratislava.

Fejfar, O. - Košťák, M. - Kvaček, J. - Mazuch, M. - Moučka, M. (2005): First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic). - Acta palaeont. pol. 50,295 300.

Frič, A. (1880): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. II. Bělohorské a Malnické vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 4, 1, 1-142.

Frič, A. (1883): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. III. Jizerské vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 5, 2, 1-132.

Frič, A. (1889): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. IV. Teplické vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 7, 2, 1-113.

Frič, A. (1894): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. V. Březenské vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 9, 1, 1-129.

Fritsch, A. (1878): Die Reptilien und Fische der böhmischen Kreideformation. - 46 str. Verlag der Verfassers, in Kommision bei F. Řivnáč, Prag.

Fritsch, A. - Bayer, F. (1905): Neue Fische und Reptilien aus der Böhmischen Kreideformation. - 34 str. Selbstverlag, in commission bei F. Řivnáč, Prag.

Jahn, J. J. (1904): Einige neue Fossilienfundorte in der ostböhmischen Kreideformation. - Separat Jb. K.-k. geol. Reichsanst. 54,75-90, Wien.

Kear, B. P. -Ekrt, B. -Prokop, J. -Georgalis, G. L. (2013): Turonian marine amniotes from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. - Geol. Mag., 1-16.

Nelson, J. S. (2006): Fishes of the World. - John Wiley et Sons, Inc., New York, 601 str.

Patterson, C. - Rosen, D. E. (1977): Review of Ichthyodectiform and other Mesozoic teleost fishes and the theory and practice of classifying fossils. - Bull. Amer. Mus. natur. Hist. 158, 2, 81-172.

Pokorný, R. (2001): Paleontologická studie lokality Solnice. - Orlické hory a Podorlicko 11, 9-17. Rychnov nad Kněžnou.

Pokorný, R. (2004): Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 92-93.

Pokorný, R. - Jiroudková, I. (2012): Obsah CaCO3 jako významný litofaciální ukazatel při studiu stratigrafie svrchnokřídových sedimentů na příkladě východní části české křídové pánve. - Acta Mus. Richnov., Sect. Natur. 19, 3-4, 29-40.

Siverson, M. (1999): A new large lamniform shark from the uppermost Gearle siltstone (Cenomanian, Late Cretaceous) of western Australia. - Trans. Roy. Soc. Edinburgh: Earth Sci. 90, 49-66.

Trbušek, J. (1999): Upper Cretaceous sharks and rays from the Prokop opencast mine at Březina near Moravská Třebová. - Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Geol. 36, 51-61.

Wiese, F. - Čech, S. - Ekrt, B. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Voigt, S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys. - Cret. Res. 25, 329-352.