Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové nálezy obratlovců v podorlické křídě (česká křídová pánev)

 

Richard Pokorný

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 83–88
Mapové listy: Nové Město nad Metují (14-11), Rychnov nad Kněžnou (14-13)

Celý článek (PDF, 2.05 MB)

 

Literatura

Cicimurri, D. J. (2001): Cretaceous elasmobranchs of the Greenhorn Formation (Late Cenomanian-Middle Turonian), western South Dakota. In: Santucci, V. L. McClelland, L., ed.: Proceedings of the 6th Fossil Resource Conference, September 2001, 27-43. - Geol. Res. Div. Techn. Rep., U.S. Nat. Park Service, Washington, D.C.

Ekrt, B. (2001): Revize Osteichthyes České křídové pánve. Diplom. práce. 167 str. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl v Praze, Praha.

Ekrt, B. - Čech, S. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Voigt, S. - Wiese, F. (2008): New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). - Cret. Res. 29, 659-673.

Ekrt, B. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Valíček, J. - Voigt, S. - Wiese, F. (2001): Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptile remains from the Úpohlavy quarry (NW Bohemia, Czech Republic). - Bull. Czech Geol. Survey, 76, 101-106.

Ekrt, B. - Matějka, M. (2004): Nález gigantické ryby v České křídě. - Zbor. abstraktov, 5. paleont. konf., 29. Bratislava.

Fejfar, O. - Košťák, M. - Kvaček, J. - Mazuch, M. - Moučka, M. (2005): First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic). - Acta palaeont. pol. 50,295 300.

Frič, A. (1880): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. II. Bělohorské a Malnické vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 4, 1, 1-142.

Frič, A. (1883): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. III. Jizerské vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 5, 2, 1-132.

Frič, A. (1889): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. IV. Teplické vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 7, 2, 1-113.

Frič, A. (1894): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. V. Březenské vrstvy. - Arch. Přírodověd. Prozk. Čech 9, 1, 1-129.

Fritsch, A. (1878): Die Reptilien und Fische der böhmischen Kreideformation. - 46 str. Verlag der Verfassers, in Kommision bei F. Řivnáč, Prag.

Fritsch, A. - Bayer, F. (1905): Neue Fische und Reptilien aus der Böhmischen Kreideformation. - 34 str. Selbstverlag, in commission bei F. Řivnáč, Prag.

Jahn, J. J. (1904): Einige neue Fossilienfundorte in der ostböhmischen Kreideformation. - Separat Jb. K.-k. geol. Reichsanst. 54,75-90, Wien.

Kear, B. P. -Ekrt, B. -Prokop, J. -Georgalis, G. L. (2013): Turonian marine amniotes from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. - Geol. Mag., 1-16.

Nelson, J. S. (2006): Fishes of the World. - John Wiley et Sons, Inc., New York, 601 str.

Patterson, C. - Rosen, D. E. (1977): Review of Ichthyodectiform and other Mesozoic teleost fishes and the theory and practice of classifying fossils. - Bull. Amer. Mus. natur. Hist. 158, 2, 81-172.

Pokorný, R. (2001): Paleontologická studie lokality Solnice. - Orlické hory a Podorlicko 11, 9-17. Rychnov nad Kněžnou.

Pokorný, R. (2004): Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 92-93.

Pokorný, R. - Jiroudková, I. (2012): Obsah CaCO3 jako významný litofaciální ukazatel při studiu stratigrafie svrchnokřídových sedimentů na příkladě východní části české křídové pánve. - Acta Mus. Richnov., Sect. Natur. 19, 3-4, 29-40.

Siverson, M. (1999): A new large lamniform shark from the uppermost Gearle siltstone (Cenomanian, Late Cretaceous) of western Australia. - Trans. Roy. Soc. Edinburgh: Earth Sci. 90, 49-66.

Trbušek, J. (1999): Upper Cretaceous sharks and rays from the Prokop opencast mine at Březina near Moravská Třebová. - Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Geol. 36, 51-61.

Wiese, F. - Čech, S. - Ekrt, B. - Košťák, M. - Mazuch, M. - Voigt, S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys. - Cret. Res. 25, 329-352.