Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 2, 2022

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Stratigrafie sedimentů doprovázejících vulkanity těšínitové asociace u Bruzovic
Eliška Jurková, Pavlína Rybová, Dalibor Matýsek, Petr Skupien, Libor Lenža, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 101–109
pdf (6.37 MB)

Litologie a paleopůdy klikovského souvrství ve vrtu 2140 01T1 Dunajovice, třebonská pánev
Richard Lojka, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 110–115
pdf (5.81 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nová interpretace fosilního záznamu v metamorfovaných horninách u Koberov (krkonošsko-jizerské krystalinikum, geopark UNESCO Český ráj, Česká republika)
Radek Mikuláš, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 71–74
pdf (1.52 MB)

Nové paleontologické sběry v Podkrkonoší
Zbyněk Šimůnek, Martin Lapacík, Václav Mencl, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 96–100
pdf (2.79 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

K původu analcimu v mezozoických a kenozoických vulkanitech České republiky a jeho úloze v názvosloví hornin
Ondřej Pour, Vladislav Rapprich, Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 75–81
pdf (13.75 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty a nálezy rostlinných fosilií v Salvadoru, Střední Amerika
Tomáš Vorel, Zlatko Kvaček, Pavel Havlíček, Petr Hradecký, Mojmír Opletal, Josef Ševčík, Dalibor Mašek, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 82–95
pdf (31.68 MB)

G - GEOFYZIKA, RADIOAKTIVITA

Přirozená radioaktivita sedimentárních hornin v severovýchodní části moravskoslezského paleozoika
Jiří Zimák, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 116–122
pdf (0.91 MB)

S - STAVEBNÍ A DEKORAČNÍ KAMENY

Křídové pískovce u Ždírce nad Doubravou (Českomoravská vrchovina): materiál pro gotické sakrální stavby v širokém okolí
Jaroslav Valečka, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 123–135
pdf (22.53 MB)