Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 2, 2021

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Podrobnosti o počátcích sedimantace a vulkanické činnosti na začátku permu (asselu); rudnický obzor v sz. části podkrkonošské pánve
Marcela Stárková, Roland Nádaskay, Vladislav Rapprich, Ondřej Pour, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 99–109
pdf (15.89 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Poznámky k faciálnímu vývoji letenského souvrství (svrchní ordovik, sandbian) v severní části pražské pánve
Petr Budil, Oldřich Fatka, Staislav Čech, Radek Mikuláš, Martina Nohejlová, Jan Franěk, Jakub Vodikčka, Marika Polechová, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 111–116
pdf (4.49 MB)

Výsledky geologického průzkumu kladenského souvrství severně od Nýřan v letech 2007–2021
Jan Bureš, Robert Slunčík, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 123–134
pdf (23.02 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Mobilita prvků vázaných v říčních sedimentech ovlivněných těžbou uhlí
Marcela Cahová, Eva Geršlová, Jan Kuta, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 93–97
pdf (7.07 MB)

Možnosti hodnocení zatížení říčních sedimentů stopovými prvky na příkladu řeky Svratky a jejích přítoků
Pavel Kašperák, Dagmar Kašperáková, Eva Geršlová, Milan Geršl, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 117–122
pdf (3.93 MB)