Zprávy o geologických výzkumech, 56, 2, 2023

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Nové výskyty paseckých břidlic u obce Podlesí sz. od Příbrami a mikrofosilie z lokality u Nového Podlesí (kambrium, holšinsko-hořické souvrství, příbramsko-jinecká pánev)
Tomáš Vorel, Vojtěch Kovář, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 82–88
pdf (10.04 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Langit z Mýtinky u Horní Halže v Krušných horách (Česká republika)
Jakub Vácha, Dalibor Všianský, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 77–81
pdf (1.4 MB)