Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 2, 2023

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Nové výskyty paseckých břidlic u obce Podlesí sz. od Příbrami a mikrofosilie z lokality u Nového Podlesí (kambrium, holšinsko-hořické souvrství, příbramsko-jinecká pánev)
Tomáš Vorel, Vojtěch Kovář, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 82–88
pdf (10.04 MB)

Indicie vulkanického stylu silurského novoveského vulkanického centra (Hemrovy skály)
Marcela Stárková, Štěpánka Mrázová, Stanislava Vodrážková, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 100–112
pdf (23.56 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Langit z Mýtinky u Horní Halže v Krušných horách (Česká republika)
Jakub Vácha, Dalibor Všianský, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 77–81
pdf (1.4 MB)

Asociace supergenních minerálů z kontaktně a hydrotermálně metamorfovaných sedimentů, lokalita Dobrá – Staré Město u Frýdku-Místku (Česká republika)
Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 89–99
pdf (6.75 MB)

E - LOŽISKOVÁ GEOLOGIE

Topazový kvarcolit (greisen) v severních Čechách – potenciální zdroj přírodního abraziva
Petr Martinec, Petr Hlaváček, Libor Sitek, Josef Foldyna, Josef Klomínský, František Veselovský, †Ferry Fediuk, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 119–127
pdf (6.67 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydraulické parametry podmenilitového souvrství ždánické jednotky
Ondřej Janíček, Tomáš Kuchovský, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 113–118
pdf (3.78 MB)