Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
Adamovič,J., Coubal,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 9–12
pdf (1.19 MB)

Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
Čáp,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 13–15
pdf (0.89 MB)

Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
Čech,S., Čtyroká,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 16–20
pdf (0.94 MB)

Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
Dašková,J., Konzalová,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 21–22
pdf (0.2 MB)

Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
Holub,F.V., Verner,K., Schmitz,M.D., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 23–25
pdf (0.44 MB)

Izotopové záznamy uhlíku přes hangenberský event (hranice devon-karbon) ve střední a jižní části Moravského krasu
Kumpan,T., Kalvoda,J., Bábek,O., Frýda,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 26–27
pdf (1.12 MB)

Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory
Rapprich,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 29–33
pdf (2.43 MB)

Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy)
Röhlich,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 34–38
pdf (2.07 MB)

Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
Stárková,M., Martínek,K., Knésl,I., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 39–43
pdf (1.28 MB)

Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal
Valečka,J., Švábenická,L., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 44–50
pdf (0.62 MB)

Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
Vondrovic,L., Hradecký,P., Verner,K., Skácelová,Z., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 51–54
pdf (1.63 MB)

Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
Vorel,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 55–58
pdf (2.8 MB)

Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) – nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
Zajíc,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 59–62
pdf (0.85 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE

Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
Blahůt,J., Dušánek,P., Klimeš,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 63–65
pdf (0.57 MB)

Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
Blahůt,J., Smolíková,J., Vilímek,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 66–69
pdf (1.87 MB)

Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
Bruthans,J., Schweigstillová,J., Bezdička,P., Soukup,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 70–74
pdf (1.53 MB)

Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
Dužár,J., Raška,P., Cajz,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 75–81
pdf (1.76 MB)

Geologická stavba území sesuvu Vaňov
Kycl,P., Rapprich,V., Radoň,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 82–86
pdf (3.66 MB)

Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
Mikuláš,R., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 87–90
pdf (2.31 MB)

Svahové pohyby v areálu obory v Hukvaldech
Rybář,J., Klimeš,J., Jánoš,V., Nýdl,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 91–96
pdf (1.74 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců
Bubík,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 97–101
pdf (0.83 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
Budil,P., Fatka,O., Mergl,M., Bokr,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan
Bureš,J., Tichávek,F., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 107–114
pdf (2.55 MB)

Reinterpretace nálezu údajné ještěrky („Lacerta sp.“) v české křídě
Ekrt,B., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 115–116
pdf (0.35 MB)

Znovuobjevení dvou Fričových originálů „mořských plazů“ z české křídy
Ekrt,B., Radoň,M., Dvořák,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 117–119
pdf (0.46 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část I.
Kočí,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 120–123
pdf (0.32 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část II.
Kočí,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 124–127
pdf (0.84 MB)

Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim – Skalka (svrchní cenoman–spodní turon, česká křídová pánev)
Kočí,T., Kočová Veselská,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 128–131
pdf (0.7 MB)

Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve
Kočová Veselská,M., Kočí,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 132–134
pdf (1.52 MB)

Počítačově generované 3D modelování v paleontologii – výhody nové metodiky
Lisec,M., Budil,P., Fatka,O., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 135–138
pdf (1.06 MB)

Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, tremadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu)
Mergl,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 139–143
pdf (0.99 MB)

Výzkum ostnokožců z nové lokality „bílých vrstev“ v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
Prokop,R.J., Turek,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 144–145
pdf (0.22 MB)

Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
Sklenář,J., Zágoršek,K., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 146–148
pdf (0.51 MB)

Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve
Štamberg,S., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 149–150
pdf (0.22 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu – alternativy a výsledné řešení
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 151–155
pdf (0.48 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
Barnet,I., Pacherová,P., Smyčková,L., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Hmotnostní tok juvenilního oxidu uhličitého v Hranickém krasu, praktické možnosti jeho měření a první výsledky
Geršl,M., Geršlová,E., Šimečková,B., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 162–166
pdf (0.86 MB)

Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
Holub,F.V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 167–172
pdf (1.7 MB)

Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
Klomínský,J., Dobeš,P., Škoda,R., Jačková,I., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 173–176
pdf (0.9 MB)

Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách – klasifikace intenzity alterace granitu
Kopačková,V., Klomínský,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 177–180
pdf (1.98 MB)

Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum
Krmíček,L., Houzar,S., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 181–184
pdf (1.55 MB)

Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
Malec,J., Böhmová,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 185–188
pdf (0.52 MB)

Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
Malec,J., Veselovský,F., Böhmová,V., Prouza,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 189–193
pdf (0.54 MB)

Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
René,M., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 193–196
pdf (0.36 MB)

Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem, vázaná na mramor, u Záblatí na Prachaticku
Štědrá,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 197–201
pdf (1.88 MB)

Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
Vrána,S., Sulovský,P., Schovánek,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 202–207
pdf (0.77 MB)

„Zaratit“ z Kladna – revize a nová data
Žáček,V., Škoda,R., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 208–212
pdf (0.92 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
Harčár,J., Kovanda,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 213–218
pdf (1.58 MB)

Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
Ložek,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 219–222
pdf (0.34 MB)

Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď
Ložek,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 223–225
pdf (0.35 MB)

Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část I.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
Kynický,J., Cihlářová,H., Smith,M., Xu,C., Chakhmouradian,A., Reguir,K., Kempe,U., Vašinová Galiová,M, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 226–231
pdf (1.63 MB)

Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
Svobodová,M., Švábenická,L., Lobitzer,H., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 232–238
pdf (5.38 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in situ barvicího experimentu a matematického modelování
Holeček,J., Gvoždík,L., Rukavičková,L., Záruba,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 239–242
pdf (0.94 MB)

Podíl říční vody a zdroj vod s vysokými koncentracemi dusičnanů ve studňových řadech jímacího území Káraný
Hronec,L., Bruthans,J., Kadlecová,R., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 243–250
pdf (1.4 MB)

Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
Rukavičková,L., Holeček,J., Bláha,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 251–254
pdf (0.71 MB)