Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 (ročník 27)

Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín)
Adamovič,J., Coubal,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Granitoidy rozvadovského masivu
Breiter,K., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou
Breiter,K., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 11–12
pdf (0.07 MB)

Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu
Breiter,K., Frýda,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 12–13
pdf (0.07 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
Břízová,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Kvartérně geologický výzkum "Čejčského Jezera"
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánické jednotky
Bubík,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 16–17
pdf (0.09 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
Čtyroká,J., Havlíček,P., Novák,Z., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka
Dolejš,D., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
Ďuriš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 21–21
pdf (0.04 MB)

Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách
Ďurišová,J., Strnad,L., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 22–22
pdf (0.05 MB)

Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
Eliáš,M., Stráník,Z., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Pokračování neratovického komplexu do území Prahy
Fediuk,F., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy
Fediuk,F., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 26–27
pdf (0.08 MB)

Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
Franců,J., Bůzek,F., Müller,P., Krejčí,O., Boháček,Z., Michalíček,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 27–28
pdf (0.1 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic
Havlíček,P., Pálenský,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 30–32
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
Holásek,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
Holásek,O., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou
Hradecká,L., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Geologická dokumentace plynovodních rýh
Hradecký,P., Šebesta,J., Mlčoch,B., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–41
pdf (0.04 MB)

Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–42
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
Kadlec,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Kinematický model zlomové stavby strážského bloku
Klečka,M., Synek,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 44–45
pdf (0.08 MB)

Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové
Knobloch,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 46–47
pdf (0.1 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
Knobloch,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)

Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku
Konzalová,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
Kovanda,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 51–52
pdf (0.1 MB)

Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava)
Krejčí,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 52–54
pdf (0.14 MB)

Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
Krhovský,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 54–55
pdf (0.17 MB)

Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23
Krhovský,J., Kučera,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví
Kříž,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
Kvídová,O., Minařík,L., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 60–61
pdf (0.08 MB)

Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
Ložek,V., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 62–62
pdf (0.06 MB)

Proterozoikum na listu Přeštice
Mašek,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 63–64
pdf (0.08 MB)

Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
Mikuláš,R., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 65–66
pdf (0.36 MB)