Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Historie vydávání Zpráv o geologických výzkumech

Zprávy o geologických výzkumech vycházejí jednou za rok a přinášejí aktuální informace o geologických výzkumech za uplynulé roční období. Poprvé spatřily světlo světa v roce 1952 a poslední svazek v roce 1969 přinesl články věnované výzkumům v roce 1968, tak důležitém pro českou geologii a celou společnost. Celých patnáct let pak Zprávy nevycházely, až v roce 1986 vydavatelství Ústředního ústavu geologického obnovilo jejich vydávání. Vedla ho k tomu snaha zprostředkovat a umožnit předávání nových informací o stavu výzkumu na geologických pracovištích různých specializací a vědních oborů i z mimoresortních organizací. Publikace měla tehdy malý formát (A5), články byly co nejstručnější a neobsahovaly žádné obrázky.

S nástupem počítačové techniky se proces zpracování rukopisů urychlil, papír vystřídaly diskety a od roku 1992 se formát zvětšil na A4, aby bylo možné reprodukovat v textu i obrázky a tabulky. V roce 2000 se součástí článků stal anglický abstrakt a o rok později přibyla křídová příloha, která znamená kvalitní reprodukci barevných fotografií, mnohdy nezbytných pro názornou dokumentaci geologických výzkumů.

Tvář tradiční publikace naposledy v roce 2006 ovlivnil nákup profesionálního digitálního stroje, díky němuž není problémem vytisknout celobarevnou knížku a tak umístit i barevné obrázky přímo do textu. Zároveň elektronické zpracování umožňuje zpřístupnit jednotlivé články na portálu České geologické služby a rozšiřuje tak jejich dostupnost daleko širšímu okruhu zájemců.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1952

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1952

Vydal Ústřední ústav geologický v Nakladatelství ČSAV v roce 1953.
Vědecký redaktor: člen korepondent ČSAV Vladimír Zoubek
Hlavní redaktor: Dr. Milan Skalník
Redaktorka publikace: Jarmila Coufalová
Technický redaktor: Jindřích Řehák
Formát B5, 143 stran, náklad 1200 výtisků.

Zprávy o geologický výzkumech v roce 1960

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1960

Vydal Ústřední ústav geologický v Nakladatelství ČSAV v roce 1960.
Vědecký redaktor: Dr. Jindřích Rädisch
Redaktorka publikace: Marie Kratochvílová
Technický redaktor: René Běhounek
Formát B5, 210 stran, náklad 670 výtisků.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1968

Vydal Ústřední ústav geologický - Geofond v Academii Nakladatelství ČSAV v roce 1969.
Vědecký redaktor: Dr. Tibor Buday, DrSc.
Redaktorka publikace: Marie Kratochvílová
Technický redaktor: Oldřích Dunka
Svazek 1. Formát B5, 288 stran, náklad 500 výtisků.
Plný text Zpráv o geologických výzkumech v roce 1968

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1984

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1984

Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1986.
Vědecký redaktor: RNDr. Zdeněk Vejnar, DrSc.
Recenzent: RNDr. Pavel Čtyroký, CSc.
Odpovědná redaktorka: Libuše Kaisrová
Technická redaktorka: Libuše Kaisrová
Formát A5, 229 stran, náklad 400 výtisků.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991

Vydalo Vydavatelství Českého geologického ústavu v roce 1993.
Vědecký redaktor: RNDr. Zdeněk Vejnar, DrSc.
Recenzent: RNDr. Pavel Čtyroký, CSc.
Odpovědná redaktorka: Vlasta Čechová
Technická redaktorka: Hana Převrátilová
Formát A5, 156 stran, náklad 400 výtisků.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992

Vydalo Vydavatelství Českého geologického ústavu v roce 1993.
Recenzent: RNDr. Pavel Čtyroký, CSc.
Technická redaktorka: Jaroslava Pavlíčková
Formát A4, 92 stran, náklad 300 výtisků.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001

Vydalo Vydavatelství Českého geologického ústavu v roce 2002.
Recenzent: RNDr. Miroslav Rejchrt, CSc.
Redaktorka: Mgr. Vlasta Čechová
Formát A4, 204 stran, 12 příloh, náklad 300 výtisků.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004

Vydala Česká geologická služba v roce 2005.
Recenzenti: RNDr. Miloš Růžička, CSc., RNDr. Miroslav Rejchrt, CSc.
Redaktorka publikace: Mgr. Vlasta Čechová
Technická redaktorka: MgA. Helena Balláková
Sazba: Ing. Libuše Richtrová
Formát A4, 167 stran, 16 příloh, náklad 300 výtisků.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012


Redakční rada: RNDr. Miloš Růžička, CSc. (předseda), Mgr. Stanislav Čech, Doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc., RNDr. Karel Kirchner, CSc., RNDr. Petr Mixa, RNDr. Jan Schröfel, Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D., Doc. RNDr. Václav Ziegler, RNDr. Vladimír Žáček
Redaktorka publikace: Mgr. Vlasta Čechová
Grafická úprava: MgA. Helena Neubertová
Sazba: Ing. Libuše Richtrová
Formát A4, 330 stran