Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 (ročník 25)

Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r. 1991
Aichler,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 14–15
pdf (0.07 MB)

Medzinárodný projekt výskumu spraší
Bártová,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 16–17
pdf (0.07 MB)

Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
Bek,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 17–18
pdf (0.06 MB)

Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny
Břízová,E., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 19–20
pdf (0.07 MB)

Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů
Bubík,M., Stráník,Z., Švábenická,L., Vůjta,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 20–21
pdf (0.06 MB)

Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy
Bůžek,Č., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 21–23
pdf (0.11 MB)

K problému "sonnenbrandu"
Cajz,V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě
Čtyroká,J., Čtyroký,P., Novák,Z., Švábenická,L., Vůjta,M., Zelenka,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 25–28
pdf (0.14 MB)

Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
Čtyroká,J., Čtyroký,P., Pálenský,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 28–29
pdf (0.07 MB)

Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí
Čtyroká,J., Pošmourný,K., Hamet,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 30–32
pdf (0.11 MB)

Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
Čtyroký,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 33–34
pdf (0.07 MB)

Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech
Dobeš,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 34–35
pdf (0.06 MB)

Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí
Dobeš,P., Pašava,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 35–36
pdf (0.07 MB)

Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
Ďuriš,M., Jančařík,A., Sáňka,V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 36–37
pdf (0.07 MB)

Geochemický atlas ČSFR
Ďuriš,M., Jančařík,A., Sáňka,V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 37–38
pdf (0.07 MB)

Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
Ďurišová,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 39–40
pdf (0.07 MB)

Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku
Eliáš,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 40–42
pdf (0.1 MB)

Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
Fediuk,F., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
Fediuk,F., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 44–45
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka
Fiala,J., Machart,J., Vejnar,Z., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 45–47
pdf (0.11 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
Fiala,J., Machart,J., Vejnar,Z., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová
Fiala,J., Machart,J., Vejnar,Z., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 48–50
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce
Havlíček,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 50–51
pdf (0.07 MB)

Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast
Hladil,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 51–53
pdf (0.11 MB)

Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus-otomari-Kačák event
Hladil,J., Beroušek,P., Lukeš,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 53–55
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic
Hladilová,Š., Nehyba,S., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 56–57
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 58–62
pdf (0.19 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 62–65
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 32-422 Pohorská Ves
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 65–67
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Pohoří na Šumavě
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 67–68
pdf (0.07 MB)

Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti
F.,Holub V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)

Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
Kačura,G., Burda,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 72–73
pdf (0.07 MB)

Revize karbonátových hornin v regionu středních čech z hlediska zemědělství
Kadounova,Z., Dušek,K., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 74–75
pdf (0.07 MB)

Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly
Klečka,M., Machart,J., Melín,M., Lang,M., Pivec,E., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 76–78
pdf (0.1 MB)

Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidfi moldanubického plutonu
Klečka,M., Matějka,D., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 79–80
pdf (0.07 MB)

Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku
Klečka,M., Šrein,V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 81–82
pdf (0.08 MB)

Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
Kozalová,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 83–84
pdf (0.07 MB)

Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondřej
Kovanda,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 84–87
pdf (0.15 MB)

Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
Krhovský,J., Adamová,M., Bůžek,Č., Čtyroký,P., Fejfar,O., Hladíková,J., Konzalová,M., Kvaček,Z., Maslowská,H., Pacltová,B., Youssef,A., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 88–89
pdf (0.07 MB)