Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce

 

Pavel Havlíček

Zprávy o geologických výzkumech 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 50–51
Mapové listy: Břeclav (34-23)

Celý článek (PDF, 0.07 MB)