Klíčové slovo "SESOUVÁNÍ" v:

Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi
Aichler,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 14–14
pdf (0.04 MB)

Nový sesuv Čertovka
Cajz,V., Hroch,Z., Šebesta,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 19–19
pdf (0.05 MB)

Nové poznatky o geologii Doupovských hor
Hradecký,P., Mlčoch,B., Šebesta,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce
Havlíček,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 50–51
pdf (0.07 MB)