Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 2, 2019

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Klasty vulkanitů v sedimentech kloučecko-čenkovského souvrství v jihozápadní části příbramsko-jinecké pánve
Tomáš Vorel, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 129–133
pdf (6.99 MB)

Biostratigrafie, litologie a mineralogie hlubokovodních sedimentů barnasiówského souvrství na břehu Krnalovického potoka u Rychaltic
Petr Stelmach, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 135–140
pdf (6.12 MB)

Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části
Miroslav Coubal, Přemysl Zelenka, Jakub Stemberk, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 141–146
pdf (5.95 MB)

Sedimentární struktury fluviálních sedimentů trutnovského souvrství v okolí Nového Rokytníku (rotliegend, spodní perm, podkrkonošská pánev)
Marcela Stárková, Michal Hartman, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 159–164
pdf (6.27 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nově identifikované pleistocenní maary v západních Čechách
Jan Hošek, Jan Valenta, Vladislav Rapprich, Tomáš Hroch, Veronika Turjaková, Petr Tábořík, Petr Pokorný, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 63–70
pdf (8.73 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Biostratigrafická a paleoenvironmentální interpretace mikrofosilií ze souvrství „Schneckengraben“ ve spodní skupině gosauské křídy v okolí Wörschach-Liezenu v Severních Vápencových Alpách
Harald Lobitzer, Marcela Svobodová, Lenka Hradecká, Lilian Švábenická, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 111–116
pdf (1.69 MB)

Předběžná zpráva o studiu ontogeneze a tafonomie trilobita Onnia superba (Bancroft, 1929) z českého ordoviku (katian, bohdalecké souvrství)
Jana Bruthansová, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 125–128
pdf (3.18 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Sideritové mikrokonkrece ze sedlové sloje č. 559 v DP Lazy (karvinské souvrství, česká část hornoslezské pánve)
Jakub Jirásek, Michal Osovský, Dalibor Matýsek, Tereza Kurková, Martin Sivek, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 105–110
pdf (2.73 MB)

Stopové prvky v lesních půdách Česka podle biogeochemického mapování a jejich vztah k horninovému podloží
Václav Procházka, Julie Sucharová, Ivan Suchara, Marie Holá, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 117–123
pdf (2.31 MB)

R - APLIKOVANÁ GEOLOGIE

Možnosti využití hlubinné geotermální energie v oblasti Všebořic (Ústí nad Labem) a vztahy k oblasti Litoměřic
Martin Kloz, Jan Holeček, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 147–158
pdf (5.41 MB)