Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 (ročník 40)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
Bubík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
Čáp,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 15–20
pdf (1.11 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
Klomínský,J., Schovánek,P., Jarchovský,T., Sulovský,P., Toužimský,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 24–29
pdf (0.75 MB)

Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
Rajlich,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
Rapprich,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 34–36
pdf (0.44 MB)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?
Röhlich,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 36–38
pdf (0.73 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
Vodrážka,R., Hradecká,L., Čáp,P., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
Zelenka,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
Baroň,I., Jánoš,V., Klimeš,J., Novotný,R., Hubatka,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 46–49
pdf (0.66 MB)

Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
Baroň,I., Kašperáková,D., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 49–52
pdf (0.28 MB)

Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
Baroň,I., Vařilová,Z., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 53–57
pdf (0.8 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
Forczek,I., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 59–61
pdf (0.36 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
Havlíček,P., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 64–66
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech
Koželuh,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 76–79
pdf (0.42 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Ložek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů
Novotný,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 82–84
pdf (0.24 MB)

Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
Nývltová Fišáková,M., Nývlt,D., Škrdla,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 85–89
pdf (0.35 MB)

Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
Rybář,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 90–92
pdf (0.16 MB)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
Rybář,J., Jánoš,V., Klimeš,J., Nýdl,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 92–96
pdf (0.39 MB)

Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně
Tyráček,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 97–101
pdf (0.4 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
Bubík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory
Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 106–108
pdf (0.58 MB)

Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 109–111
pdf (0.27 MB)

První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 112–113
pdf (0.17 MB)

Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura)
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 114–115
pdf (0.18 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny
Breiter,K., Čopjaková,R., Mlčoch,B., Škoda,R., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 116–120
pdf (0.36 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
Breiter,K., Žák,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., Studená,M., Vosk,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
Pašava,J., Vymazalová,A., Knésl,I., Ackerman,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 130–132
pdf (0.23 MB)

Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce
Procházka,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 133–135
pdf (0.15 MB)

Amfibolity chýnovské pestré skupiny
René,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 136–138
pdf (0.22 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
Baroň,I., Hradecký,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 139–143
pdf (1.1 MB)

Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 144–147
pdf (0.42 MB)

Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 148–151
pdf (0.44 MB)

Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
Klimeš,J., Vilímek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 151–153
pdf (0.12 MB)

Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
Knésl,I., Pechar,T., Martínek,K., Spudil,J., Wasay,A., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 153–156
pdf (0.43 MB)

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
Kříbek,B., Majer,V., Pecina,V., Pašava,J., Mapani,B., Kamona,F., Ellmies ,R., Amkongo,A., Macoun,J., ,Keder., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 157–159
pdf (0.26 MB)

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
Kříbek,B., Majer,V., Bezuško,P., Pašava,J., Adamovič ,J., Nyambe,I., Liyungu,K., Chibesakunda,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 160–162
pdf (0.23 MB)

Zosuv v Ľubietovej – aktuálny stav a perspektívy využitia nových monitorovacích metód
Prokešová,R., Medveďová,A., Melich,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 163–165
pdf (0.18 MB)

Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
Siblík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 166–167
pdf (0.18 MB)

Aktuálne problémy monitorovania svahových deformácií na Slovensku
Wagner,P., Ondrejka,P., Klukanová,A., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 167–170
pdf (0.23 MB)

G - STAVEBNÍ A DEKORAČNÍ KAMENY

Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 171–175
pdf (0.48 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
Valečka,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
Čurda,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 180–182
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
Čurda,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 183–186
pdf (0.14 MB)

Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
Čurda,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 187–191
pdf (0.16 MB)

Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
Kadlecová,R., Buzek,F., Bruthans,J., Zajíček,A., Kvítek,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 191–195
pdf (0.51 MB)

J - LOŽISKA

Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
Poňavič,M., Rambousek,P., Šír,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 196–197
pdf (0.28 MB)

L - RADOAKTIVNÍ ODPADY

Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
Adamcová,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 198–201
pdf (0.27 MB)

Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu
Breiter,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 202–205
pdf (0.3 MB)

Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
Budkovský,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 206–208
pdf (0.2 MB)

Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu
Hanák,J., Chlupáčová,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 208–210
pdf (0.16 MB)

Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006
Procházka,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 210–212
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
Rukavičková,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 212–215
pdf (0.24 MB)